EL PROT y el COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA. 26-08-2018


Los domingos, cavilar

Comillas, el PROT y las estructuras

Fernando Merodio

ALERTA 26-08-2018

Para los estructuralistas la acción humana se despliega en estructuras que, no nosotros, son las que definen el sentido del mundo, siendo en su interior donde se acota y desarrolla nuestra vida activa, la historia; un notable grupo tardío de ellos, Foucault, Derrida, Deleuze,..., dedicó parte de su fértil esfuerzo a analizar esas estructuras, desmontarlas, deconstruirlas, exhibir los elementos del edificio, eliminar su argamasa para que, quien pueda y quiera, actúe sobre él.

A partir de ello, algunos pensamos que la económica es la estructura que más nos condiciona y que en este sistema, el capitalista, la preocupación central es el dinero, para los economistas solo medio de pago, medida y reserva de valor,... que administran unos pocos; pero, incluso para ellos, acumulado en cantidad con violencia cierta, explotando la fuerza de trabajo del resto, genera el problema rapaz de obtener de él una alta rentabilidad, lo que obliga a intervenir en otras estructuras, por ejemplo cultura e industria.

Hace años, con pompa política y mediática, para tapar con dinero de todos una ruina de Caja Cantabria, los necios y los listos daban la bienvenida, no a Mr. Marshall, sino al "proyecto del siglo", a la "Universidad del Castellano" en Comillas, Revilla lo chillaba y El Diario Montañés repicaba exultante que sería "el lugar donde irradie la lengua española", me opuse al dislate, había aprendido de Román López Tamés, entre otras cosas, que la nuestra era la única Universidad en España que no tenía estudios de Filología. Hoy, tras quince años de derroche y ruina, el que fue director del periódico anuncia, eufórico o mendaz como antes, nueva singladura para el adefesio.

Otra estructura. El añorado PROT será, dicen, instrumento esencial de orden urbanístico y territorial en Cantabria, el Colegio de Arquitectos, corporación de notables en el caos actual, dice que, ahora, "contamos con un documento ya preparado" y pide "consenso" para el muerto viviente y "la más alta participación"; eso sí, tras la previa y urgente "aprobación inicial" de lo redactado a espaldas de -incluso contra- los afectados. Una duda, mientras tanto, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los cientos de molinos, ¡sí, molinos!, gigantes sin orden ni concierto con que el capital nos quiere arruinar?

Acabo con mi propuesta para dos de los muchos desastres que nos atenazan. Demolamos las ruinas y empecemos la casa por los cimientos, pensemos, volvamos a las letras, resituemos los números, el sucio dinero, paguemos a sabios y expertos, si es que aún los hay, lo que valen por hacer lo que saben y que los políticos y sus estructuras olviden a muertos a los que ni chistaron cuando aun vivían, quiten ya sus manos de lo vital, pregunten, en serio, qué es lo que queremos y vayan urgente, no a la universidad, a la Escuela.

EL YERNO DE FLORENTINO A LA CAZA DE CONCESIONES EÓLICAS EN GALICIA Y CANTABRIA. CAPITAL ENERGY


XORNAL DE VIGO 11.08.2018

Rexeitan unha explotación eólica na Serra do Galiñeiro con capital saudí e do xenro de Florentino Pérez

A Plataforma pola Protección da serra do Galiñeiro reuniuse en asemblea o pasado 2 de agosto para tratar a problemática da ameaza dunha nova explotación eólica na serra do Galiñeiro.

A través do Concello de Gondomar, tiveran noticias da intención de volver implantar un parque eólico nos cumios da serra. Trátase dunha empresa de capital saudí que xa mostrou o seu interese noutros lugares de Galicia, Alfanar Group, e que vén da man da madrileña Capital Energy dirixida polo xenro de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

A asemblea decidiu retomar as mobilizacións e seguir na liña de rexeitamento a calquera proxecto que supoña “a destrución dos valores da serra”. Tamén abordou a problemática dos incendios, xa que “dez meses despois dos fatídicos lumes, aínda as Comunidades de Montes seguen paralizadas no seu traballo de restauración por falta de autorización de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia”.

“NON É LIMPA A ENERXÍA QUE DESPOSÚE DA PROPIEDADE DO TERRITORIO AOS SEUS LEXÍTIMOS DONOS E LLO ENTREGA A MULTINACIONAIS”

A Plataforma seguirá loitando ante calquera proxecto de agresión tal e como expresou na última manifestación celebrada en Compostela o pasado mes de xuño contra a megaminaría: “Que o monte estea queimado e degradado non pode ser desculpa, nin razón, para facilitar a implantación de proxectos aínda máis agresivos que o lume”.

“Estamos a favor das enerxías renovables sempre que sexan limpas, isto é, que exista unha planificación do sector da enerxía eléctrica no país, non da ocupación de máis e máis territorio sen xestión consciente, sen ter en conta os excedentes de produción que xa hai, sen respectar nin facer unha valoración dos lugares onde se colocan os parques”, aclaran.

Porque, para a Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro, “non é enerxía limpa a producida por empresas que especulan coas concesións dos polígonos eólicos, que utilizan esas concesións para vender os dereitos sen ser usados e negociar con eles como con calquera outro produto”.

“Non é enerxía limpa a producida por aeroxeradores que non funcionan a tempo total, porque teñen que estar parados ao non haber liñas de evacuación de abondo. Non é limpa a enerxía producida a costa dunha ocupación do territorio que destrúe recursos tan esenciais como a auga, ao abrir pistas e construír cimentacións para cada aeroxerador, non é limpa a enerxía que destrúe recursos tan básicos coma as explotacións madeireiras, gandeiras e doutros produtos que dá o monte. Non é limpa a enerxía que fai desaparecer lugares de interese científico, didáctico e de ocio”, engaden.

“Non é limpa a enerxía que desposúe da propiedade do territorio aos seus lexítimos donos e llo entrega a multinacionais. Non é limpa a enerxía que provén dunha política enerxética que só está ao servizo de intereses espurios”, selan.

A Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro defende que esta serra, ademais de contar nun dos seus cumios cunha fortaleza da alta idade media, declarada Ben de Interese Cultural (BIC) polo Ministerio de Educación no ano 1949, alberga abundante patrimonio arqueolóxico en forma de petróglifos ou mámoas, e é un Lugar de Interese Paisaxístico segundo o Catálogo das Paisaxes de Galicia.

É tamén Lugar de Interés Geológico (LIG) polos altos valores da súa estrutura xeolóxica. Deste xeito, a Comunidade Europea considera “Hábitats de Interese” numerosos lugares da serra nos que se da unha combinación de especies vexetais pouco frecuentes: turbeiras, carrasqueiras de influenza atlántica e outras de ambiente mediterráneo, vexetación asociada á rocha espida ou das covas…

O Galiñeiro posúe tamén varias especies de plantas que son endémicas da península Ibérica, así como certas especies animais que, segundo a Comunidade Europea, son “de Interese Comunitario” (certas castes de morcegos, réptiles e anfibios) e outras especies que denomina a directiva europea “de Protección Estricta” (réptiles e anfibios).

Igualmente, considéranse de alto valor ambiental algunhas aves que aniñan aquí na primavera e outras que pasan o inverno, así como os cabalos do monte, especie que vive salvaxe no noroeste da península Ibérica dende hai miles de anos.

Polo tanto, a devandita plataforma fai un chamamento a todos os grupos políticos de cada un dos concellos que ten territorio na serra para que articulen a protección de Galiñeiro na canle administrativa e política que corresponda.

Así mesmo, apelan a todos os propietarios e propietarias, sexan particulares ou comunais, e por suposto a toda a cidadanía, “para que defendan o que en definitiva é de todos e de todas”.

A eles e elas comunicánlles que a Plataforma “está aberta a quen queira colaborar, e poden poñerse en contacto con nós na web e no correoserradogalinheiro@gmail.com”, para reclamar a protección que a serra “merece e precisa”, para que este monte “poida servirlle de sustento ás vindeiras xeracións e para que no futuro siga a ser lugar de desfrute”.

Por todo isto a Plataforma fará unha mobilización coa celebración da súa VII Andaina este outono, facéndoa coincidir co primeiro aniversario da vaga de lumes de outubro do ano pasado.Faro de Vigo 12.8.2018

Una empresa con capital saudí, detrás del proyecto de parque eólico de O Galiñeiro

La Plataforma do Galiñeiro advierte que volverá a las movilizaciones para evitar los aerogeneradores

Gabino Porto Gondomar 12.08.2018

El proyecto de implantación de un parque eólico en la sierra de O Galiñeiro parece un camino sin retorno, lento pero sin especiales dificultades, toda vez que el entorno está catalogado como espacio natural local, una protección insuficiente para este tipo de proyectos.

La Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro advirtió ayer que están dispuestos a volver a las movilizaciones, toda vez que han tenido noticias de avances en la tramitación del proyecto.

Informan que es una empresa de capital saudí la que quiere montar el parque. "A través del Concello de Gondomar tuvimos noticias de la intención de volver a implantar un parque eólico en las cumbres de la sierra. Se trata de una empresa de capital saudí, que ya mostró su interés en otros lugares de Galicia, Alfanar Group, que viene de la mano de la madrileña Capital Energy dirigida por el yerno de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid", explican en una nota de prensa.

La asamblea decidió retomar las movilizaciones y seguir en la línea de rechazo a cualquier proyecto que suponga la destrucción de los valores de la sierra.

Durante una asamblea también abordó la problemática de los incendios, "ya que diez meses después de los fatídicos fuegos, las Comunidades de Montes aún siguen paralizadas en su trabajo de restauración por falta de autorización de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia". Advierten que la Plataforma seguirá luchando ante cualquier proyecto de agresión, tal y como expresó en la última manifestación celebrada en Compostela el pasado mes de junio contra la megaminería.

Proyectos "agresivos"

"Que el monte esté quemado y degradado no puede ser disculpa, ni razón, para facilitar la implantación de proyectos aún más agresivos que el fuego", aseguran.

Indican que están a favor de las energías renovables siempre que sean limpias, "esto es, que exista una planificación del sector de la energía eléctrica en el país, no de la ocupación de más y más territorio sin gestión consciente, sin tener en cuenta los excedentes de producción que ya hay, sin respetar ni hacer una valoración de los lugares donde se colocan los parques". 

"Porque no es energía limpia la producida por empresas que especulan con las concesiones de los polígonos eólicos, que utilizan esas concesiones para vender los derechos sin ser usados y negociar con ellos como con cualquier otro producto. No es energía limpia la producida por aerogeneradores que no funcionan a tiempo total, porque tienen que estar parados al no haber líneas de evacuación suficientes", añaden.

Miedo en los valles pasiegos Fernando Merodio ALERTA 12-08-2018. Los domingos, cavilar

P.E.Ribota, Berana y Monte Garmas

Miedo en los valles pasiegos
Fernando Merodio
ALERTA 12-08-2018
Los domingos, cavilar

Knut Hamsun, escritor noruego que en 1920 recibió el Nobel de Literatura y sería juzgado como colaborador con la invasión nazi, precedió a Freud al definir al hombre moderno como enajenado, angustiado por problemas propios y agresiones ajenas, la intrincada relación de la psique con el entorno, que hace difícil prever las formas de reacción en el ser humano.
Con extraña claridad recuerdo el vértigo que se me unió al leer, casi niño, una edición encuadernada en tela marrón de Hambre, libro de Hamsun que apreciaba mi padre; aún me genera una aleación de enojo y pena hacia el protagonista con miedo a ser atrapado en una situación de hambre como la del joven de la novela que, para mí, él mismo se generaba; aun siento el batir de aquella irracional sensación de miedo.
Wole Soyinka, nigeriano, primer negro que recibió, en 1986, el Nobel de Literatura, escribió que el mundo se abate en un “clima de miedo”, entre otras causas, por nuestra predispuesta psique, un miedo que si, desde el 11-S, amedrenta a los del lado rico del mundo, a los del otro lado, por ejemplo África, los atenaza siempre y, aquí y allí, vive adherido al de cada uno; un temor coral sin padre conocido, evidente en  especial cuando “el Estado reniega de sus principios y cultiva el cuasi-Estado”, débil, cuarteado, que no gestiona la cosa pública ni la defiende o, quizás aun más, cuando su “autoridad moral” nace de un supuesto secreto superior, una revelación religiosa, tecnológica, económica,..., fábrica de “carne de cañón del ejército del miedo”.
Frente a todo ello, para Hegel el Derecho podía ser sólida base de avance hacia la igualdad, mientras para Foucault también podía ser coartada del más duro uso del garrote y Alain Badiou se preguntaba, ¿de qué humanidad pueden ser cimiento y superestructura el Derecho del sistema capitalista, que elaboran y manipulan los poderosos, o las egoístas reglas del capital, o la usura que gestiona la supuesta universalidad del mercado?, germen de un egoísta miedo tribal, aquí ahora aparatoso.

Evidencia de miedo tribal es lo interpretado el martes, día 7, por todos los alcaldes de los majestuosos valles pasiegos, ¡ay!, en especial los del PRC y el chocante de Penagos, que no informan a los vecinos, los alejan y se enzarzan en interpretar una insoportable bronca partidista sin otro argumento que su triste individualismo local, sin saber de qué hablan y atenazados por el miedo a ser considerados enemigos del "progreso", a molestar a los que mandan, a ser degradados en sus partidos,..., atrofiante miedo que les impide cumplir su primera obligación, defender el muy valioso territorio comunal frente a ¡¡56!! insufribles molinos de casi doscientos metros, líneas, subestaciones, pistas,..., amenaza cierta del gran capital; miedo, entre otras cosas.