EL YERNO DE FLORENTINO A LA CAZA DE CONCESIONES EÓLICAS EN GALICIA Y CANTABRIA. CAPITAL ENERGY


XORNAL DE VIGO 11.08.2018

Rexeitan unha explotación eólica na Serra do Galiñeiro con capital saudí e do xenro de Florentino Pérez

A Plataforma pola Protección da serra do Galiñeiro reuniuse en asemblea o pasado 2 de agosto para tratar a problemática da ameaza dunha nova explotación eólica na serra do Galiñeiro.

A través do Concello de Gondomar, tiveran noticias da intención de volver implantar un parque eólico nos cumios da serra. Trátase dunha empresa de capital saudí que xa mostrou o seu interese noutros lugares de Galicia, Alfanar Group, e que vén da man da madrileña Capital Energy dirixida polo xenro de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

A asemblea decidiu retomar as mobilizacións e seguir na liña de rexeitamento a calquera proxecto que supoña “a destrución dos valores da serra”. Tamén abordou a problemática dos incendios, xa que “dez meses despois dos fatídicos lumes, aínda as Comunidades de Montes seguen paralizadas no seu traballo de restauración por falta de autorización de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia”.

“NON É LIMPA A ENERXÍA QUE DESPOSÚE DA PROPIEDADE DO TERRITORIO AOS SEUS LEXÍTIMOS DONOS E LLO ENTREGA A MULTINACIONAIS”

A Plataforma seguirá loitando ante calquera proxecto de agresión tal e como expresou na última manifestación celebrada en Compostela o pasado mes de xuño contra a megaminaría: “Que o monte estea queimado e degradado non pode ser desculpa, nin razón, para facilitar a implantación de proxectos aínda máis agresivos que o lume”.

“Estamos a favor das enerxías renovables sempre que sexan limpas, isto é, que exista unha planificación do sector da enerxía eléctrica no país, non da ocupación de máis e máis territorio sen xestión consciente, sen ter en conta os excedentes de produción que xa hai, sen respectar nin facer unha valoración dos lugares onde se colocan os parques”, aclaran.

Porque, para a Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro, “non é enerxía limpa a producida por empresas que especulan coas concesións dos polígonos eólicos, que utilizan esas concesións para vender os dereitos sen ser usados e negociar con eles como con calquera outro produto”.

“Non é enerxía limpa a producida por aeroxeradores que non funcionan a tempo total, porque teñen que estar parados ao non haber liñas de evacuación de abondo. Non é limpa a enerxía producida a costa dunha ocupación do territorio que destrúe recursos tan esenciais como a auga, ao abrir pistas e construír cimentacións para cada aeroxerador, non é limpa a enerxía que destrúe recursos tan básicos coma as explotacións madeireiras, gandeiras e doutros produtos que dá o monte. Non é limpa a enerxía que fai desaparecer lugares de interese científico, didáctico e de ocio”, engaden.

“Non é limpa a enerxía que desposúe da propiedade do territorio aos seus lexítimos donos e llo entrega a multinacionais. Non é limpa a enerxía que provén dunha política enerxética que só está ao servizo de intereses espurios”, selan.

A Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro defende que esta serra, ademais de contar nun dos seus cumios cunha fortaleza da alta idade media, declarada Ben de Interese Cultural (BIC) polo Ministerio de Educación no ano 1949, alberga abundante patrimonio arqueolóxico en forma de petróglifos ou mámoas, e é un Lugar de Interese Paisaxístico segundo o Catálogo das Paisaxes de Galicia.

É tamén Lugar de Interés Geológico (LIG) polos altos valores da súa estrutura xeolóxica. Deste xeito, a Comunidade Europea considera “Hábitats de Interese” numerosos lugares da serra nos que se da unha combinación de especies vexetais pouco frecuentes: turbeiras, carrasqueiras de influenza atlántica e outras de ambiente mediterráneo, vexetación asociada á rocha espida ou das covas…

O Galiñeiro posúe tamén varias especies de plantas que son endémicas da península Ibérica, así como certas especies animais que, segundo a Comunidade Europea, son “de Interese Comunitario” (certas castes de morcegos, réptiles e anfibios) e outras especies que denomina a directiva europea “de Protección Estricta” (réptiles e anfibios).

Igualmente, considéranse de alto valor ambiental algunhas aves que aniñan aquí na primavera e outras que pasan o inverno, así como os cabalos do monte, especie que vive salvaxe no noroeste da península Ibérica dende hai miles de anos.

Polo tanto, a devandita plataforma fai un chamamento a todos os grupos políticos de cada un dos concellos que ten territorio na serra para que articulen a protección de Galiñeiro na canle administrativa e política que corresponda.

Así mesmo, apelan a todos os propietarios e propietarias, sexan particulares ou comunais, e por suposto a toda a cidadanía, “para que defendan o que en definitiva é de todos e de todas”.

A eles e elas comunicánlles que a Plataforma “está aberta a quen queira colaborar, e poden poñerse en contacto con nós na web e no correoserradogalinheiro@gmail.com”, para reclamar a protección que a serra “merece e precisa”, para que este monte “poida servirlle de sustento ás vindeiras xeracións e para que no futuro siga a ser lugar de desfrute”.

Por todo isto a Plataforma fará unha mobilización coa celebración da súa VII Andaina este outono, facéndoa coincidir co primeiro aniversario da vaga de lumes de outubro do ano pasado.Faro de Vigo 12.8.2018

Una empresa con capital saudí, detrás del proyecto de parque eólico de O Galiñeiro

La Plataforma do Galiñeiro advierte que volverá a las movilizaciones para evitar los aerogeneradores

Gabino Porto Gondomar 12.08.2018

El proyecto de implantación de un parque eólico en la sierra de O Galiñeiro parece un camino sin retorno, lento pero sin especiales dificultades, toda vez que el entorno está catalogado como espacio natural local, una protección insuficiente para este tipo de proyectos.

La Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro advirtió ayer que están dispuestos a volver a las movilizaciones, toda vez que han tenido noticias de avances en la tramitación del proyecto.

Informan que es una empresa de capital saudí la que quiere montar el parque. "A través del Concello de Gondomar tuvimos noticias de la intención de volver a implantar un parque eólico en las cumbres de la sierra. Se trata de una empresa de capital saudí, que ya mostró su interés en otros lugares de Galicia, Alfanar Group, que viene de la mano de la madrileña Capital Energy dirigida por el yerno de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid", explican en una nota de prensa.

La asamblea decidió retomar las movilizaciones y seguir en la línea de rechazo a cualquier proyecto que suponga la destrucción de los valores de la sierra.

Durante una asamblea también abordó la problemática de los incendios, "ya que diez meses después de los fatídicos fuegos, las Comunidades de Montes aún siguen paralizadas en su trabajo de restauración por falta de autorización de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia". Advierten que la Plataforma seguirá luchando ante cualquier proyecto de agresión, tal y como expresó en la última manifestación celebrada en Compostela el pasado mes de junio contra la megaminería.

Proyectos "agresivos"

"Que el monte esté quemado y degradado no puede ser disculpa, ni razón, para facilitar la implantación de proyectos aún más agresivos que el fuego", aseguran.

Indican que están a favor de las energías renovables siempre que sean limpias, "esto es, que exista una planificación del sector de la energía eléctrica en el país, no de la ocupación de más y más territorio sin gestión consciente, sin tener en cuenta los excedentes de producción que ya hay, sin respetar ni hacer una valoración de los lugares donde se colocan los parques". 

"Porque no es energía limpia la producida por empresas que especulan con las concesiones de los polígonos eólicos, que utilizan esas concesiones para vender los derechos sin ser usados y negociar con ellos como con cualquier otro producto. No es energía limpia la producida por aerogeneradores que no funcionan a tiempo total, porque tienen que estar parados al no haber líneas de evacuación suficientes", añaden.

Miedo en los valles pasiegos Fernando Merodio ALERTA 12-08-2018. Los domingos, cavilar

P.E.Ribota, Berana y Monte Garmas

Miedo en los valles pasiegos
Fernando Merodio
ALERTA 12-08-2018
Los domingos, cavilar

Knut Hamsun, escritor noruego que en 1920 recibió el Nobel de Literatura y sería juzgado como colaborador con la invasión nazi, precedió a Freud al definir al hombre moderno como enajenado, angustiado por problemas propios y agresiones ajenas, la intrincada relación de la psique con el entorno, que hace difícil prever las formas de reacción en el ser humano.
Con extraña claridad recuerdo el vértigo que se me unió al leer, casi niño, una edición encuadernada en tela marrón de Hambre, libro de Hamsun que apreciaba mi padre; aún me genera una aleación de enojo y pena hacia el protagonista con miedo a ser atrapado en una situación de hambre como la del joven de la novela que, para mí, él mismo se generaba; aun siento el batir de aquella irracional sensación de miedo.
Wole Soyinka, nigeriano, primer negro que recibió, en 1986, el Nobel de Literatura, escribió que el mundo se abate en un “clima de miedo”, entre otras causas, por nuestra predispuesta psique, un miedo que si, desde el 11-S, amedrenta a los del lado rico del mundo, a los del otro lado, por ejemplo África, los atenaza siempre y, aquí y allí, vive adherido al de cada uno; un temor coral sin padre conocido, evidente en  especial cuando “el Estado reniega de sus principios y cultiva el cuasi-Estado”, débil, cuarteado, que no gestiona la cosa pública ni la defiende o, quizás aun más, cuando su “autoridad moral” nace de un supuesto secreto superior, una revelación religiosa, tecnológica, económica,..., fábrica de “carne de cañón del ejército del miedo”.
Frente a todo ello, para Hegel el Derecho podía ser sólida base de avance hacia la igualdad, mientras para Foucault también podía ser coartada del más duro uso del garrote y Alain Badiou se preguntaba, ¿de qué humanidad pueden ser cimiento y superestructura el Derecho del sistema capitalista, que elaboran y manipulan los poderosos, o las egoístas reglas del capital, o la usura que gestiona la supuesta universalidad del mercado?, germen de un egoísta miedo tribal, aquí ahora aparatoso.

Evidencia de miedo tribal es lo interpretado el martes, día 7, por todos los alcaldes de los majestuosos valles pasiegos, ¡ay!, en especial los del PRC y el chocante de Penagos, que no informan a los vecinos, los alejan y se enzarzan en interpretar una insoportable bronca partidista sin otro argumento que su triste individualismo local, sin saber de qué hablan y atenazados por el miedo a ser considerados enemigos del "progreso", a molestar a los que mandan, a ser degradados en sus partidos,..., atrofiante miedo que les impide cumplir su primera obligación, defender el muy valioso territorio comunal frente a ¡¡56!! insufribles molinos de casi doscientos metros, líneas, subestaciones, pistas,..., amenaza cierta del gran capital; miedo, entre otras cosas.

Medio Ambiente devuelve otros nueve proyectos eólicos a Industria, que oculta a todos, los trámites. NOTA DE PRENSA 30-07-2018 Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria. INVASIÓN EÓLICA DE CANTABRIA


NOTA DE PRENSA  30-07-2018

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria Medio Ambiente devuelve otros nueve proyectos eólicos a Industria, que oculta a todos, los trámites

Hace poco más de un mes, el 21 de junio los medios de comunicación publicaban que “la Asociación eólica de Cantabria recuerda que existen 25 proyectos eólicos en tramitación que han iniciado su recorrido administrativo en la Consejería de Industria, diez de los cuales han pasado ya a la de Medio Ambiente”, afirmación vagamente ratificada por la Vicepresidenta del Gobierno y el Consejero de Industria. 

Toda vez que, pese a nuestra condición de interesados, no se nos había notificado, el 3 y 4 de julio la Plataforma presentó un escrito en la Consejería de Industria y otro en la de Medio Ambiente solicitando información al respecto. 

De la Consejería de Industria aún no hemos tenido respuesta escrita, pero sí la información verbal falsa del jefe de Servicio de Energía de que no había ningún parque en tramitación. 

Por el contrario, la Dirección General de Medio Ambiente nos ha informado por escrito de que, recientemente y por estar incompletos, no cumplir el PSEC 2014-2020, no incluir la línea de evacuación o ser competencia del Ministerio, había devuelto a Industria, responsable de las deficiencias, 9 expedientes de parques eólicos, 7 de Green Capital Power, S.L., empresa del yerno de Florentino Pérez, 1 de Boreas Tecnología, S.L. y otra de Crossfield Engineering, S.L., de Manuel Huerta. 

Se trataba de los Parques Eólicos: 

· Cerro Alto 9,6 MW (en Campo de Yuso), 

· Bustafrades 36 MW (en Luena y San Pedro del Romeral), 

· Alsa 14 MW (en San Miguel de Aguayo, Campoo de Yuso y Luena), 

· Olea 32 MW (en Valdeolea, Campoo de Suso y Campoo de Enmedio), 

· Cotío 26 MW (en Campoo de Enmedio, Valdeolea), 

· Henestrosas 16 MW (en Valdeolea), 

· Morosos 48 MW (en Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible), 

· Ornedo 18 Mw (en Campo de Enmedio y Valdeolea) y 

· Sierra de Zalama 49,5 MW (en Soba). 


A ellos hay que sumar los P.E. que está tramitando desde Madrid el Ministerio de Transición Ecológica: 

· Garma Blanca de 51 Mw y 

· La Rasa de 51 Mw, en Riotuerto, Miera, Arredondo, Ruesga, Entrambasaguas y Solórzano, promovidos por Green Capital Power, S.L. 


Y los P.E. recientemente solicitados por la misma mercantil en los Valles Pasiegos, en San Roque de Riomiera, Santa María de Cayón, Saro, Selaya y Villacarriedo, 

· Ribota, de 51 Mw, 

· Berana, de 63 Mw y 

· Monte Garmas de 54 Mw, 


Son, prácticamente, un 75% de lo previsto en el PSEC 2014-2020, un total de 

· 13 parques eólicos

· 519 Mw

· 168 aerogeneradores gigantes de 2, 3 ó 4,5 Mw y de 180 a 200 m. de altura. 

Con ello se evidencia que Industria es, por ignorancia o voluntariamente, radicalmente incapaz de tramitar correctamente un solo parque eólico, pues, hasta este momento, Medio Ambiente le ha devuelto por graves defectos legales los 15 que ha intentado tramitar a partir del también ilegal concurso eólico. 

Recordamos que ya en enero de 2016 se le devolvieron 4, El Escuchadero, promovido por Iberdrola y Somaloma-Las Quemadas, Céspedes y La Milla-El Horno, promovidos por EDP Renovaeis. 

Incumple maliciosamente Industria, Consejería que controla Francisco Martín, del PRC del incapaz Revilla, el mismo Consejero responsable, entonces con el PSOE, de Medio Ambiente y las ilegalidades del Concurso Eólico, su obligación, como órgano sustantivo, de revisar todos los expedientes y devolver los incompletos o ilegales, en lugar de remitírselos directamente a Medio Ambiente (órgano simplemente ambiental), con la maliciosa pretensión de cargarle las responsabilidades de su mala gestión y las constantes irregularidades de las empresas. 

A los parques ya citados habría que añadir los adjudicados en el Concurso, que suponemos estarán en "lista de espera", pues no pensamos que renuncien a los gastos de todo tipo -que, quizás, la Fiscalía debiera investigar- tenidos como consecuencia de aquella adjudicación. 

Así pues, con un gobierno radicalmente ineficaz o corrupto, con escasas excepciones, el territorio no urbano de Cantabria está en situación de "alarma roja", por la evidente apropiación -y destrucción- de la práctica totalidad de lo mejor por el capital. 

Pero lo que hay es la división partidista vista en la reunión de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos, el jueves 26 de julio en Selaya, para valorar los impactos y respuesta a los parques eólicos que tramita el Ministerio de Transición Ecológica, del PSOE, de los que, como de todo el resto, la Consejería de Industria, del PRC, no ha informado a los Ayuntamientos, una reunión en la que los Alcaldes siguieron los criterios que, en este momento, tienen sus diferentes partidos: PSOE y PRC (que negocian con las empresas), a favor, PP (que está fuera de las negociaciones), en contra e independientes, suponemos, desconcertados.

Los domingos, cavilar Les queda grande Fernando Merodio ALERTA 22 julio 2018. El poder del CAPITAL verde: GREEN CAPITAL POWER CANTABRIA


Los domingos, cavilar

Les queda grande

Fernando Merodio

ALERTA 22 julio 2018

Gilles Deleuze, filósofo francés (1925-1995), padecía una grave insuficiencia respiratoria que afectaba a los niveles de O y CO2 demandados por su metabolismo, pese a lo cual murió cuando quiso dejando una muy importante obra cuya dificultad hace parecer imposible su lectura y, pese a ello, cuando se cree entender algo de lo que dice, te empuja y acerca a ideas y avíos que sirven para vadear lúcido las peores depresiones o euforias vitales; quizás por ello dicen que hacía filosofía con efectos para y sobre la vida. 

Su dificultad explica que cuando un filósofo joven oyó decir a otro mayor, experto en Deleuze: "A mi ahora, el traje de Deleuze me queda grande", le inquietó qué puede ocurrir para que una idea, actitud, forma de vida,... que nos ha ilusionado se nos haga grande, una inquietud que, aquí ahora, para mí en lo inmediato es más pedestre, ver inerme que a quienes nos dicen gobernar les queda grande y que, al contrario del filósofo, no se dan cuenta o simulan no hacerlo. 

Utilizo lo -poco- que sé de Deleuze para abrir cauces a una cavilación sobre medios y objetivos de la izquierda..., si es que existe, y reflexionar sobre algo esencial, el modo de decidir sobre el mejor uso del territorio, pues es fundamental defenderlo frente al imperialista empeño del capital en usurparlo... para lo que sea.

Llevamos años en que, con la disculpa para desinformados del fingido ecologismo de los agresivos parques industriales eólicos, el capital más imperialista y globalizado, grandes constructoras eléctricas, bancos,... pretende adueñarse gratis de lo mejor de nuestro territorio no urbano, apoyados en el inerte silencio del gobierno de Revilla, su vieja e innoble ideología conocida, sus rancios labarus y flamantes arrontis averiados, para llenarlo de pistas, líneas y subestaciones eléctricas, aerogeneradores gigantes, toneladas de hormigón armado,... que arrasen toda posibilidad de vida humana sostenible.

Llega a Cantabria Green Capital Power, S.L., ¡el poder del capital verde!, vinculada a la familia de Florentino Pérez, el capitalismo más evidente, agente intermediario de planes para más de 350 Mw, unos 120 molinos gigantescos que, con todo lo que les acompaña, arrasarían desde los valles del Sur hasta los pasiegos, lo más hermoso y necesitado de protección de nuestro pequeño territorio.

Frente a ello, hay que actuar con criterios de la vieja tradición marxista, moverse al margen del poder y atravesarlo, tratar de relacionar con lógica lo que se sabe y lo que se quiere, supliendo, lo más urgente, a políticos profesionales a los que, preocupados por sus minucias cotidianas, sus corruptelas y corrupciones, sus identidades, sus grupos y partidos,..., la posibilidad de gestionar y defender el interés de todos les queda grande, muy grande.

NOTA DE PRENSA 19-07-2018 PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA sobre el PROT, GREEN CAPITAL POWER, FLORENTINO PÉREZ y la amenaza eólica en los VALLES PASIEGOS


NOTA DE PRENSA
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Indefensos
Radical ineptitud del Gobierno cántabro
Gravísima amenaza para los valles pasiegos: nadie avisa


Resucita el cadáver del PROT

El pasado viernes, día 6, la Consejería de Díaz Tezanos remitía a la Plataforma el enlace http://www.territoriodecantabria.es/participacion-ciudadana/prot/, que abría el Documento Inicial del PROT, previamente a su envío para la aprobación inicial por la CROTU; explicaba que había sido elaborado, entre 2016 y 2017, en un largo proceso de participación en el que habrían intervenido más de 500 representantes de entidades y expertos, con distintas revisiones y aportaciones técnicas.

No es cierto. Como hemos explicado otras veces, el proceso se desarrolló sin atender casi ninguna de las consideraciones de quienes participaron -nosotros no quisimos- en el simulacro, a los que, como detalle final, tampoco se había facilitado el Documento inicial -¿éste mismo?- que, en enero, se llevó a la CROTU por primera vez, ignorando ahora nosotros si lo que aparece en el citado es el contenido de aquel, conocido por la prensa, presentado ante la CROTU y retirado del orden del día de la sesión de 31 de enero, sin explicar las razones. 

Al parecer, preveía 7 zonas para el “desarrollo eólico”, mientras el enlace se refiere solo a tres, explicadas en 3 páginas del Documento, que utiliza como único apoyo la vieja/necrosada/enterrada “Estrategia Ambiental para el Aprovechamiento de la Energía Eólica en Cantabria”, pobre y caro estudio pagado con dinero de todos y elaborado a la carta por la parte más "gubernamental" de la Universidad, vinculada al consejero Martín y la Fundación Torres Quevedo, con la sola finalidad de encajar en el territorio los 1.400 Mw del Concurso eólico que, tras ser adjudicados, el TS declaró nulo por ilegal. 

Varios años después, el Gobierno vuelve a usarla, aun peor que entonces; propone varios polígonos para aprovechamiento eólico en lugares que la "Estrategia" descartaba por riesgo para las aves, lo que a SEO Birdlife, que hace días se deshacía en halagos en los medios hacia el PROT, no le debe parecer mal, pues no protesta y dice, junto a otros miembros de CORE, que el PROT fue “un proceso ejemplar, abierto, amplio y dinámico” de participación, siendo que el PROT que reaparece es un cadáver nada participativo.


Nuevo frente: aparece Green Capital Power, S.L., vinculada a Florentino Pérez.

Aunque el gobierno lo ignore, hay vida fuera del PROT.

Ayer, la Plataforma era citada a las consultas de la evaluación de impacto ambiental, tramitada por el flamante Ministerio para la Transición “Ecológica”, del PSOE, el partido de Diaz Tezanos, de tres parques industriales eólicos (Ribota, Berana y Monte Garma), de 51, 63 y 54 MW, una subestación eléctrica y varias líneas eléctricas, una a 132 kV, todo ello promovido por Green Capital Power, S.L. -o Capital Energy, que opera como un fondo-, vinculado a la familia de Florentino Pérez, altruista "emprendedor".

Ya advertíamos hace, al menos, casi un año, en septiembre del año pasado, que esa empresa era una amenaza para los valles del Sur (Somballe y Lantueno); sin explicarlo, ha cambiado la ubicación pero mantiene el peligro de destrucción.

Para que todos lo entiendan, son 56 (17, 21 y 18 en cada parque) aerogeneradores gigantes de 3Mw cada uno, líneas eléctricas y una subestación de alta tensión, pistas de rodadura y todas las infraestructuras que precisa esa salvajada, un 24% del total del PSEC y el nonato PROT, que afectarán a cinco municipios: San Roque de Río Miera, Santa María de Cayón, Saro, Selaya y Villacarriedo, vírgenes Valles pasiegos; pero tranquilos, intentarán no afectar a las vistas de la bahía de Santander.

Hemos intentado abrir los documentos que el Ministerio dice facilitarnos y no nos ha sido posible; en cuanto podamos, si podemos, los abriremos y, tras ello y supliendo al gobierno, informaremos. La Administración, siempre da facilidades.

Nota. Se tramita por el Estado -y escapa del control autonómico en el trámite- por ser cada parque de más de 50 Mw (51, 54 y 63) ¿casualidad?


¿Dónde están nuestro gobierno y parlamento?

Diaz Tezanos enredada con el PROT y otros juguetes para "protegernos".

Revilla, por ahí, arreglando el mundo a base de chascarrillos y peloteando a Viesgo, o como ahora se llame, en las Jornadas -a las que, como es lógico, la Plataforma no fue invitada- sobre una transición energética "justa", muy publicitadas en el periódico del Sr. Antoñanzas. Allí anunció una inexistente cita con Josu Jon Imaz, del PNV, de Gas Natural -¿o Naturgy?- y Repsol, actual propietario del perenne cuento chino del salto de Aguayo.

Martín, con el PSOE o el PRC, no quiere ni oír hablar de nosotros, ni está ni se le espera. Pese a sus responsabilidades en el Concurso, al actual caos eólico y a haberlo intentado varias veces, no hemos podido ni hablar con él. 

El parlamento, todos y en especial Podemos, la "nueva política", nos convoca y desconvoca frenético para (no) debatir sobre nuestra peliaguda situación energética; ahora estamos desconvocados y ellos de vacaciones totales; aun con todo, esperamos.

Ya que ellos no se enteran -al menos no se lo cuentan a nadie- de lo que quiere hacer el PSOE desde Madrid (¡ya no está Rajoy para echarle la culpa!) con nosotros, nuestro territorio, nuestro lábaru y nuestro arronti cantabria, podrían, al menos, preguntar a los que, sin estar obligados ni cobrar por ello, se preocupan por conocer lo que ocurre o, al menos, lo intentan, dan todas las vueltas posibles y, desde sus pocos medios -privados- y conocimientos, intentan solucionar el muy grave daño que el dinero y, al menos, su ineptitud causan en nuestro muy amenazado -agredido- territorio.

Iniciada la tramitación de esta solicitud de parques el 12 de abril, hace más de 3 meses, nadie ha informado nada (incumplen el Convenio de Aarhus) ¿lo ignoraba todo el mundo, incluso nuestro gobierno y parlamento? ¿lo ocultan? ¿por qué? Sin duda, habría que investigarlo y depurar las responsabilidades.

VIESGO Fernando Merodio ALERTA 08-07-2018


Los domingos, cavilar
Viesgo
Fernando Merodio
ALERTA 08-07-2018

Simplifico y esquematizo -mucho- ideas, hoy -casi- olvidadas. Marx y Engels decían que los primitivos producían sólo para sobrevivir, la propiedad de los escasos medios de producción era colectiva y las relaciones sociales, de colaboración, lo que conducía al reparto igualitario... o la guerra; sea o no cierto, es razonable y pienso que lo real, con su inmensa complejidad, no está muy lejos.

Analizando esa realidad en 1847, sorprendía que, siendo tantos los trabajadores que, trabajando la naturaleza, producían riqueza, casi toda ésta acabara en manos de los pocos poseedores de los medios de producción y la fuerza de trabajo del resto.

Vieron Marx y Engels en el dinero un instrumento y una mercancía que, como todas, es trabajo humano (mal) objetivado, explicaron que el capital era dinero usado para comprar fuerza de trabajo y medios de producción, siendo capitalistas quienes a partir de tal dinero y compras obtenían plusvalía -diferencia entre lo empleado en comprar y lo obtenido a partir de ello-, constatando que el capitalista actúa siempre igual: más dinero, más compra de fuerza y medios, más plusvalía, más…, eterna espiral generadora de explotación del hombre por el hombre y lucha entre la clase que explota (capitalista) y la explotada (trabajadora), lucha que para acabar con la opresión exige emancipar a toda la sociedad, no solo a los trabajadores. Hoy, difícil.

Canon. Viesgo es una empresa eléctrica, prestamista de un servicio hoy vital, que, al alardear de cántabra, genera aquí una cierta simpatía, siendo la realidad otra, pues, nacida en 1906 como Electra de Viesgo -una central hidráulica en Puente Viesgo y la línea de 25 kilómetros que la unía con Santander-, tuvo un cierto desarrollo por toda España y una inusual vida societaria desde que en 1983 la adquiría Banco Santander, pasando a Endesa en 1991, a Enel, grupo italiano, en 2002, a la multinacional E.On en 2008 y a dos fondos de inversión de no se sabe qué y dónde en 2015, que ahora venden un importante 25%, incluido el salto de Aguayo, a Repsol,... lo que la aísla de Cantabria, donde ya no tiene infraestructuras relevantes.

Tantos cambios de titularidad, con importantísimos desplazamientos económicos, parecen meras operaciones especulativas, de las que no sabemos nada y en las que los de siempre obtienen, mediante la (con)fusión del capital industrial -directamente vinculado a la explotación de la fuerza de trabajo y la propiedad de los medios de producción-, y el financiero -que obtiene sus beneficios en dinero del dinero-, dando así fuerza a la muy dañina oligarquía.

Si en Viesgo hay sindicatos, quizás pudieran explicarnos lo que sepan o, si no los hay o no saben nada, nos lo podría explicar Revilla, que dice saberlo todo; que sean datos ciertos que, difundidos y debatidos, hagan que incluso los niños piensen.

El CATÁLOGO DE PAISAJES RELEVANTES OTRO PARIPÉ


Ecologistas en Acción critica que el Catálogo de Paisajes Relevantes excluye zonas de "altísimo valor" 

EUROPA PRESS 29.06.2018

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha denunciado que el Catálogo Regional de Paisajes Relevantes, "inexplicablemente", ha excluido zonas de "altísimo valor" paisajístico "sin que haya tenido ninguna respuesta que sirva como justificación válida". 

En un comunicado, EAC ha recordado que la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha finalizado la elaboración inicial del Catálogo Regional de Paisajes Relevantes tras dos años de trabajo, abriéndose la posibilidad de que cualquier persona o entidad haga aportaciones que lo complemente. 

En este sentido, EAC ha lamentado que se hayan dedicado dos años e "infinidad de recursos económicos" a la elaboración de este "precario" Catálogo inicial, en el que han participado numerosos profesionales, y solamente se disponga de un mes de plazo para las aportaciones públicas. Por ello cree que la "ya constatada precariedad" del Catálogo, unida a la casi "imposibilidad temporal" de hacer aportaciones al mismo, convierten este instrumento en "deficiente desde sus inicios". 

EAC ha presentado recientemente un listado de casi cien paisajes "de gran relevancia" que han sido "olvidados" en este Catálogo, considerando que posiblemente queden muchos más por tenerse en cuenta. Uno de los espacios excluidos es la franja costera que se extiende desde Tina Mayor hasta la playa de Santa Justa (Ubiarco), en la que solamente se han incluido determinadas zonas ligadas a núcleos urbanos. Este es uno de los "múltiples ejemplos" que ilustran esta "desatención por los enclaves más valiosos de Cantabria", aún a pesar de que su extensión abarca, en este caso, casi la tercera parte de su costa. 

Otros espacios relevantes que han incluido los ecologistas en el listado son, por ejemplo, la Sierra del Escudo de Cabuérniga, Monte Corona, Monte Aa, Monte Canales o la costa de Sonabia hasta Castro Urdiales. EAC también ha censurado que el Catálogo se haya elaborado sin haber iniciado la redacción de un reglamento que asegure su conservación, regule sus usos, ni considere aspectos relacionados con su revalorización, recuperación y difusión. 

La inexistencia de este soporte legal convierte al Catálogo "en una mera recopilación de paisajes, válido únicamente para publicaciones diversas, pero de completa ineficacia de cara a su gestión", ha advertido. Por todos estos motivos, EAC ha instado a la Administración a que comience a elaborar este reglamento de paisajes y haga partícipes del mismo a las organizaciones "que llevan décadas luchando por su conservación".

EL FIASCO PREVISTO DE LOS TRENES DE ALTA VELOCIDAD EN ESPAÑA. INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO


Demoledor informe del Tribunal de Cuentas Europeo contra el AVE: caro, ineficiente y sin pasajeros

Un informe del Tribunal de Cuentas de la UE apunta también a las velocidades muy inferiores a las previstas

http://www.lavanguardia.com/economia/20180626/45418299774/ave-caro-ineficiente-pasajeros-tribunal-cuentas.html

AGENCIAS 27/06/2018

España ha recibido casi la mitad de los fondos europeos disponibles para financiar los trenes de alta velocidad en la Unión Europea (UE). Más dinero para la alta velocidad que el que recibieron Francia, Alemania, Italia y Polonia juntos. Y el resultado de tal inversión ha sido “ineficiente”. Así lo determina el Tribunal de Cuentas de la UE en un informe publicado este martes sobre la red ferroviaria de alta velocidad europea. En él denuncia la falta de pasajeros en algunas de las líneas españolas, sobrecostes en las obras, y hasta que los trenes circulan en algunos casos a una velocidad muy inferior a la prevista.

Los auditores señalan que entre 2000 y el 2017 Bruselas financió con más de 11.200 millones de euros las líneas ferroviarias de alta velocidad españolas, el AVE. Esto representa el 47% de los 23.700 millones de euros que la UE ha desembolsado a todos los países en el mismo periodo de tiempo.

España recibió el 47% de los fondos de la UE destinados a la alta velocidad

En concreto, el informe analiza diez líneas de alta velocidad (entre las que se encuentran el Eje Atlántico gallego y las líneas Madrid-León, Madrid-Barcelona-frontera francesa y Madrid-Galicia) y cuatro interconexiones transfronterizas (entre ellas, Madrid-Lisboa, Figueras-Perpiñán y la ‘Y vasca’).

El documento carga contra la “ineficiencia” de las construcciones de las líneas estatales, siendo España el país donde más se ha invertido por habitante, 1.159 euros. Es el doble de Francia (603 euros por contribuyente), que es uno de los países donde la alta velocidad se utiliza más, con 19,2 millones de pasajeros por kilómetro. Además, subraya la falta de pasajeros en diversas rutas (en España la ratio es cuatro veces inferior que en Francia: 5 millones de pasajeros por kilómetro); la voluntad política que ha definido la red; los sobrecostes; y la falta de cumplimiento de los plazos.

El informe critica que “la decisión de construir líneas de alta velocidad se basa habitualmente en consideraciones políticas”

A nivel general, los auditores europeos han detectado que los análisis coste-beneficio “no se usaron adecuadamente” y que “la decisión de construir líneas de alta velocidad se basa habitualmente en consideraciones políticas”. “En España la mayoría de los informes tienen ratios coste-beneficio muy bajos y algunos no eran viables desde una perspectiva socioeconómica”, señala el informe.

Además, dos líneas españolas de alta velocidad (el Eje Atlántico y Madrid-León) registraron un número de pasajeros bastante inferior al umbral de nueve millones (o seis en su primer año de funcionamiento) que establece la UE para que sean viables. Si se tiene en cuenta el nivel de “pasajeros potenciales” en cada área, el informe denuncia que las inversiones tampoco serán viables en las líneas Figueras-Perpignan y en la ‘Y vasca’.

En relación a los sobrecostes, la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa es la que más se ha desviado entre las españolas con respecto a su presupuesto original (un 38,5%, hasta los 12.109 millones de euros), seguida de Madrid-León (un 33,3%) y el Eje Atlántico (un 26,3%).

Con respecto a la velocidad real de los trenes, sólo uno de cada dos lo hace a la velocidad máxima. La línea Madrid-Galicia circula a una velocidad que alcanza sólo el 29% con respecto a la prevista (110 kilómetros por hora, frente a los 350 kilómetros por hora esperados). Esto ocurre también en las conexiones Madrid-León (39%), Eje Atlántico (50%), Madrid-Barcelona (54%) y Figueres-Perpignan (36%). En el caso de esta última línea la escasa velocidad se debe a que las vías también acogen otros tipos de tráfico. En este sentido, el informe concluye que en casos como estos una mejora en una línea convencional “habría sido suficiente” para alcanzar los objetivos a un coste “mucho menor”.

Por otra parte, el informe menciona que algunas líneas, como el Eje Atlántico, parte de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia; y la alta velocidad Madrid-Extremadura todavía utilizan el ancho tradicional. Según los auditores europeos, si bien la mayor parte de la red de alta velocidad española utiliza ya el mismo ancho que el resto de la UE, el ancho tradicional afecta “al rendimiento”.

El documento destaca que estos trenes necesitan modificadores de calibre, que cuestan hasta ocho millones de euros cada uno (y de los que la UE financió 5,4 para apoyar su construcción). Recoge como ejemplo el caso de la línea transfronteriza de Figueres-Perpiñán entre España y Francia que, pese a estar terminada, no se pudo utilizar hasta 22 meses más tarde porque no estaba conectada al resto de la red en ambos extremos.

La línea Madrid-Barcelona-frontera francesa, la que más se ha desviado del presupuesto

El informe también recoge los años que tardaron en completarse las obras de cada una de las líneas, que asciende a 16 años en el caso de la conexión Madrid-Barcelona-frontera francesa y alcanza los 25 años si se cuenta desde que comenzó a planificarse. A su vez, la línea Madrid-Galicia tardaría 18 años en construirse si se cumple el plazo de terminarla en 2019, mientras que se tardó 14 años en finalizar las obras del Eje Atlántico y de la conexión Madrid-León.

Otro de los puntos que critica en el caso de España es la falta de conexiones de la alta velocidad con otras vías de desplazamiento, como la aérea. Mientras el plan de la Comisión Europea es conectar los principales aeropuertos con líneas de alta velocidad antes de 2050, en muchos casos es lejos de ser una realidad. “Por ejemplo, a pesar de que el AVE Madrid-Barcelona pasa cerca de los dos aeropuertos más transitados en el Estado, Barajas y El Prat, no hay planes para conectarlos con líneas de alta velocidad”, lamentan desde el Tribunal de Cuentas Europeo.

Chorizos eólicos. Trama eólica de Castilla y León


Trama Eólica: el expresidente de Campofrío y un directivo de Endesa declararán ante el juez

Pedro Ballvé pedía "apoyo personal" a Tomás Villanueva y le recordaba donaciones que tenía en marcha 
Los hermanos Álvaro y Ricardo Fuster, íntimos del Rey Felipe, testificarán por segunda vez 

Laura Cornejo , eldiario.es, 18/06/2018 


El expresidente de Campofrío, Pedro Ballvé y el exconsejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, tendrán que declarar como testigos ante el juez que instruye el caso Trama Eólica el próximo 6 de julio. Ambos remitieron sendos correos al consejero de Economía de Castilla y León, Tomás Villanueva (ya fallecido), en los que pedían instrucciones para conseguir las autorizaciones de parques y además recordaban las donaciones o proyectos que tenían en marcha con la Junta de Castilla y León. 

La aparición de estos correos, que aportó a la causa uno de los principales imputados, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, motivaron la imputación de Villanueva. El consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, se dirigió a Villanueva por una carta remitida por fax el 10 de marzo de 2005.

Ya el encabezado, "estimado consejero y amigo", demuestra una relación estrecha entre ambos. Miranda recordaba a Villanueva su intención de entrar en el accionariado de las sociedades que ya estaban promoviendo parques en Castilla y León, no por voluntad propia, sino porque se lo había indicado la Junta, tal y como señalaba en uno de los párrafos: "Como continuación de la conversación mantenida la pasada semana y ante el interés que nos han manifestado desde diferentes instancias de tu departamento en que los parques eólicos pendientes de autorización administrativa sean desarrollados mayoritariamente por alguno de los grandes grupos promotores eólicos de la Comunidad [...]". Así, ponía en conocimiento de Villanueva que Endesa trabajaba en "acuerdos" para participar mayoritariamente en promociones eólicas de Ider, Cannon Power, Ibervento, Dersa-Boreäs, Preneal y Ecotecnia y añadía: "así como de cualquier otra empresa que desde la Junta de Castilla y León estimarais de interés". 

Ibervento fue una de las empresas que acabó renunciando a parques porque la Junta no los autorizaba aun teniendo que hacerlo por contar con la Declaración de Impacto Ambiental favorable. El representante de la empresa llegó a escribir al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera alertándole de que se estaba produciendo un "abuso de poder". Herrera hizo caso omiso. 

El empresario acabó vendiendo el 100% de IberventoSL a Productor Regional de Energía S.A (una empresa constituida por Inverduero, filial de la constructora vallisoletana Grupo Collosa y Endesa). La operación se comunicó el 26 de julio de 2006. Dos días después, la Junta decidió autorizar el parque. 

En el caso de Pedro Ballvé, en ese momento presidente de Campofrío, la comunicación con Villanueva se produjo el 5 de marzo de 2008 vía correo electrónico. Empezando con un "querido vicepresidente" (Villanueva además de consejero era el número dos en la Junta), Ballvé pedía su "apoyo personal en las tramitaciones que los distintos organismos de la Junta" debían realizar para sus proyectos "tanto en energía termosolar como eólica" en Castilla y León, "para no dilatar más la puesta en marcha de las inversiones comprometidas" con la Junta.

El propietario de Campofrío advertía de que había alcanzado "importantes compromisos financieros, tanto con empresas nacionales y extranjeras de equipamiento como con entidades bancarias", lo que exigía ajustarse a calendarios para evitar incumplimientos contractuales. Ballvé estaba tramitando seis parques eólicos en Zamora y la Red Eléctrica Española (REE) no tenía "comunicación formal de la Junta". Campofrío había invertido más de 46 millones en aerogeneradores para esos parques. "Te agradecería enormemente que el organismo competente indique a REE que nuestros seis parques eólicos entren en Planificación, y que se proceda a tramitar la Declaración de Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente", solicitaba. 

Pero había un recado más y eran las inversiones o donaciones del gigante de la alimentación. Ballvé estaba "a punto de firmar" un convenio de colaboración entre la filial eólica de Campofrío, Ibereólica Solar, y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, "por un importe de 675.000 euros para contribuir económicamente en los programas de conservación, gestión y mejora, del Patrimonio Natural de Castilla y León". 

Señalaba también que se había comprometido "a petición de José Manuel Jiménez Blázquez" (director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León), a "promocionar, construir y explotar" la planta termosolar de 25 megavatios que se iba a construir en la fallida Ciudad de la Energía de Soria, y en la que incorporaría "muchas actividades de I+D, a destacar la hibridación con biomasa y la producción de hidrógeno". Después de ese paréntesis, Ballvé precisaba que quería empezar a construir los parques en septiembre. "En definitiva, Tomás, te pido encarecidamente, que nos autorices los seis parques eólicos de Zamora para poder contar con la financiación bancaria necesaria y que podamos liberar fondos propios para seguir invirtiendo y contribuyendo activamente a la generación de energía empleo y riqueza en Castilla y León, como hemos venido haciendo desde muchos años atrás", finalizaba. 

Por segunda vez y también el 6 de julio declararán los hermanos Álvaro y Ricardo Fuster, íntimos del Rey Felipe, que vendieron parques que tramitaban en León a Iberdrola. En su primera declaración precisaron que el que la Junta pusiese como condición la alianza con socios locales era un esquema que se daba en otras autonomías. Además, testificarán otros dos directivos de Endesa, un jefe de departamento del Ente Regional de Energía y un empresario eólico. 

MÁS INFO

Mentira, posverdad y políticos. FERNANDO MERODIO. ALERTA 17-06-2018

Los domingos, cavilar
Mentira, posverdad y políticos
Fernando Merodio
ALERTA 17-06-2018

La vieja mentira altera los hechos para engañar y la reciente posverdad modula la realidad con apoyo en una cierta complacencia cómplice; son utensilios del poder político para convertir en acto lícito su potencia para causar daño con impunidad y pues, como dice Walter Benjamin, el Estado -poder formal socialmente aceptado- usa la violencia ilegítima, mentira y posverdad le sirven para justificar lo injustificable.

Son tan similares que, sólo con rascar la cáscara del neologismo posverdad, éste deviene en mentira políticamente correcta, torsión voluntaria de creencias y emociones que altera lo real, influye en la opinión pública, agita o amarra la acción social, es, por ladina, mucho más nociva que el embuste a secas y, al partir de la idea de que "algo que aparente ser verdad es más importante que la propia verdad", con el martilleo de 24 horas de noticias, la desigualdad en el poder mediático y la absurda ubicuidad de las nuevas redes sociales, artefactos de (in)comunicación, deviene en violenta arma de nuestra cultura política, en la que los medios alejan opinión pública y política real -lo legislado-, ocultando su falaz eficacia tras frases como las de Steve Tesich cuando escribía en 1992 sobre los escándalos Watergate e Iran-Contra y la Guerra del Golfo, «como pueblo libre, hemos decidido libremente vivir en un mundo de posverdad», abriendo camino a monstruos tan dañinos como Donald Trump, el Brexit y, cercana a nosotros, la (sin)razón de incultos independentistas; es la misma y vieja propaganda que usaron los nazis, peligrosa y potente arma de manipulación y control social que hoy incluso hace creíble el mensaje tras saberse que es falso.

Es mentira que, con mucha cara, sin una mueca y con el dinero de multinacionales, lobbystas y estraperlistas aleteando sobre ellos, los "elegidos", Revilla al frente, nos oteen y alboroten alardeando de que les afligen futuro, planeta, cambio climático,..., por lo que dicen ser excepción y, pese a tal dinero, en abstracto traerán autoconsumo, soberanía energética desconcentrada, generación sostenible y distribuida,..., la repera; no se lo creen ni ellos.

Más sutil, hay posverdad cuando el totum revolutum que es el banal parlamento regional de esos "elegidos" locales que huyen cobardes del debate público con los que día a día habitan territorio y principios, sin casi informar en los medios, se inventan una "proposición no de ley" -o sea, echar balones fuera de su responsabilidad- instando al Congreso de los Diputados a aprobar una furtiva, leve y, así, ineficaz reforma de la Ley del Sector Eléctrico que sólo entraría en vigor si es gratis. Posverdad, la nada.

Mentira, posverdad, políticos, oligopolio, dinero, falta de información en los medios,... dan forma a la corrupción, al mal que impide mostrar que abuso y pobreza energética nacen de tratar la electricidad como mercancía, simple medio para generar plusvalías, acumular riqueza, y no como lo que realmente es, un bien común esencial.

¡QUÉ NO SON MOLINOS, QUE SON GIGANTES!

ALEGACIONES A LA CROTU PGOU de VALDERREDIBLE. Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria 11-06-2018
Asunto: Aprobación definitiva PGOU de Valderredible
A LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.-

___________________________, en nombre propio y en representación de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número _______________ y con domicilio a efectos de notifiaciones en _____________________________________________, EXPONGO:

El pasado 11 de mayo, supuestamente cumpliendo el art. 45 de la Ley 39/2015, se publicaba en el BOC anuncio del Ayuntamiento de Valderredible de "aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana y del Informe de Sostenibilidad Ambiental", para su remisión a la CROTU a los fines de su aprobación definitiva, anuncio respecto al que, por su irreversible relevancia, efectuamos las siguientes ALEGACIONES:


PREVIA.- Incumplimientos de la Ley 39/2015 y del del Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006.-
A tenor de lo dispuesto en el apartado 1. b) del citado art. 45 de la Ley 39/2015, el anuncio en el BOC para conocimiento de una pluralidad indeterminada de personas, no exime a la Administración actuante de la obligación de notificar de forma personal a los que han acreditado su condición de interesados en el expediente, al tiempo que en su apartado 2 exige que "la publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo", exigencias sabidas por la Administración a que ahora nos dirigimos, por lo que aquí nos limitamos a constatar cómo el exiguo y ambiguo contenido del anuncio frente al que alegamos las incumple radicalmente, tal como ya decíamos en nuestro escrito de 4 de agosto de 2017, que deberá obrar en el expediente.

En aras de economizar en el trámite, por tenerlo explicado en anteriores escritos  y deber ser conocido y cumplido por todas las Administraciones, no desarrollamos el muy grave incumplimiento aquí producido de los citados Convenio de Aarhus y Ley 27/2006.


PRIMERA.- Irregularidades denunciadas en el expediente.-
Dadas las irregularidades ya denunciadas en la tramitación del citado PGOU y que deberán obrar en el expediente, las damos por íntegramente reproducidas, limitándonos a efectuar a continuación un breve resumen que facilite su análisis en el presente trámite, reiterando que aquí denunciamos el grave hecho de que la publicación del anuncio se lleve a efecto sin su previa notificación a los interesados, entre los que nos encontramos.

Así pues, parece ser  que lo ahora sometido a esa Comisión sería un documento aprobado por el Pleno Municipal de Valderredible y no notificado a nadie.


SEGUNDA.- Falta de PROT.-
Agrava lo anterior el hecho, que solo precisa una elemental valoración jurídica, de no existir una planificación previa que ordene las infraestructuras en el territorio, lo que lleva a situaciones como que los parques eólicos y sondeos previos al fracking previstos y que amenazan la zona se superponen entre ellos en el territorio, como ocurre, por ejemplo, en el caso de El Coto 2 en ese Ayuntamiento.

Sin ser exhaustivos en la exigencia para el Ayuntamiento de tener un PROT, previo al PGOU, basta ver que, hace ya dieciséis años, el artículo 10.1 de la Ley 2/2001, del Suelo de Cantabria, dice taxativamente que “la ordenación del territorio se llevará a cabo mediante el Plan Regional de Ordenación Territorial, las Normas Urbanísticas Regionales y los Proyectos Singulares de Interés Regional”, al tiempo que el 11.1 de la misma Ley impone al PROT “identificar las pautas generales del desarrollo de la Comunidad Autónoma, fijar las directrices para la ordenación del territorio, establecer las prioridades de la acción económica gubernamental en el ámbito de las infraestructuras y definir el modelo territorial" que facilite a todas las Administraciones Públicas el ejercicio de sus competencias, fijando en el apartado 2 del mismo artículo que son funciones concretas del PROT, entre otras, “a) enunciar con carácter global los criterios que orienten los procesos de asentamiento en el territorio de las distintas actividades económicas y sociales en el marco, en su caso, de los ejes de desarrollo prioritarios derivados de la normativa de aplicación de los Fondos Europeos de cohesión y de otros Planes de Desarrollo Económico” y “b) establecer un marco de referencia para la formulación y ejecución de las distintas políticas sectoriales del Gobierno autónomo”.
Resulta evidente, pues, la obligatoriedad de la existencia de un PROT previo al PGOU.


TERCERA.- Alegación al sector industrial de San Andrés de Valdelomar.-
Tal como hemos alegado en el expediente, dicho sector industrial no es sostenible económica ni medioambientalmente y, por ello, pese a que las alegaciones anteriores por si solas implican la nulidad de lo tramitado, por su repercusión en el municipio, procede efectuar las siguientes consideraciones:
  
          1) hay alternativa en el propio municipio, pues, históricamente, la industria de Valderredible se ha instalado en Polientes, donde está  previsto un sector industrial de 13 Has., bien comunicado con la autovía de la meseta mediante la carretera CA-272, en buen estado de uso,

          2) también hay alternativas en municipios cercanos, pues a 7 y 25 Km del sector, en Aguilar de Campoo y Reinosa hay sendos polígonos industriales con buenas conexiones con la A67 y abundante suelo disponible, urbanizado y listo para implantar nuevas empresas,
          3) el propuesto sería polo de atracción de industrias peligrosas, que pueden convertir San Andrés, por la proximidad a Reinosa y Aguilar, en sede de este tipo de actividades,
          4) constituye una agresión al modo de vida de la zona, en la que una buena parte de su población vive de un sector agroalimentario fuerte y consolidado, siendo un peligro la posible implantación de actividades que dañen el medio natural en que se basa en buena medida el prestigio de ese municipio,
         
          5) es un ataque a otra importante fuente de actividad local, el turismo en base a las riquezas natural y cultural; la aparición de industrias en ese lugar es una mala presentación del Valle, dañando el paisaje y el atractivo patrimonio paisajístico y cultural de la iglesia de Cezura, declarada BIC, en uno de los principales accesos,
          
          6) la población más cercana, Cezura, municipio de Pomar de Valdivia, no tiene una red de saneamiento capaz para dar servicio al nuevo uso propuesto y exigiría instalar una depuradora, incrementando en exceso el coste de la obra de urbanización, frenando su realización por los propietarios y la posibilidad de atraer a otras actividades más deseables para la zona,

          7) a escasa distancia están el Cuevatón de Cezura y la  iglesia románica de Cezura, ambos BIC y carta de presentación del románico y el rupestre de Valderredible, propuesto como Paisaje Cultural Europeo por la alta concentración de monumentos y por poderse contemplar los mismos tal y como fueron construidos en el siglo XII en uno de los lugares de mayor calidad paisajística de Cantabria y el norte de Castilla,

          8) a menos de 2 kms. está el Centro de Interpretación del Rupestre, muy costoso, con muchos visitantes y turistas y, como lo anterior, estratégicamente situado a la puerta de la ruta del románico y rupestre que baja hacia Polientes y, por último,

          9) es un Suelo hoy catalogado como Rústico de Especial protección, lo que hace que el propio arquitecto redactor del PGOU lo destaque  como uno de los principales valores de Valderredible. 


CUARTA.- Exigencia de ampliar la prohibición de instalar infraestructuras eólicas y actividad vinculada al fracking a todo el ámbito de Valderredible o, al menos, al del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Monte Hijedo y Bigüenzo (en tramitación).-
El Documento II, Normas Urbanísticas del PGOU, de aprobación provisional, de mayo de 2017, en el Capítulo XIII-8 Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica (pág. 210), el art. 506. Régimen del Ámbito del Bosque del Monte Hijedo establece que
"1. En todo el ámbito del bosque del Monte Hijedo no se permite la instalación de aerogeneradores aislados ni de parques eólicos para la producción de energía.
2. La producción de uso señalado en el punto anterior se extenderá en una franja de 500 metros paralela a la línea exterior de delimitación del ámbito de Especial Protección de Protección Ecológica que afecta al bosque.
3. Tampoco se permitirá la realización de conducciones (aéreas o soterradas) para el transporte de la energía que discurran por el interior del ámbito de Espacial Protección de Protección Ecológica anterior".

Entendemos que tal prohibición debiera ser ampliada a los límites territoriales del municipio o, cuando menos, a los propuestos en el Anexo 2 de la Orden MED/6/2016, 5 de febrero, por la que se acuerda la iniciación del proceso de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos naturales del Monte Hijedo y Bigüenzo (BOC núm. 32, 17/02/2016), que abarcan una superficie de 3.706,86 Has. dentro del mismo término municipal de Valderredible, referencia que, de modo sorprendente, no se cita en ningún lugar del Documento de Aprobación inicial de ese PGOU.

Es objetivo principal de dicha Orden y la Ley 4/2006, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, que crea la Red de Espacios Naturales Protegidos, configurar un conjunto coherente de sistemas naturales interconectados que asegure de modo bastante la conservación de los recursos naturales y de la diversidad, siendo evidente además que, en el caso del Monte Hijedo, si la prohibición de implantar parques industriales eólicos (y fracking) se limita, como aquí se quiere, a los 500 m. propuestos no sería suficiente para asegurar su conservación, pues tal conservación sólo es posible si garantiza la conectividad ecológica con otros espacios naturales protegidos próximos, como el LIC ES1300013 Rio y Embalse del Ebro y la ZEPA ES0000253 Hoces del Ebro, siendo evidente que la implantación de tan agresivas infraestructuras - fracking y parques industriales eólicos- en su entorno cercano crearía un efecto barrera insalvable, que rompería la conectividad necesaria para la correcta conservación de los ecosistema forestales.

La conservación de masas boscosas de la relevancia del Monte Hijedo sólo es posible si forma parte de un corredor forestal tan amplio que asegure el intercambio genético de las especies de flora y fauna y permita la regeneración y extensión natural a lo que antaño fue el conocido como Gran Hijedo, que no sólo abarcaba los límites propuestos por el PORN, sino que llegaban incluso hasta el Ebro por el oeste y por el sur, motivo que justifica sobradamente nuestra propuesta de ampliación protectora a todo el territorio de Valderredible.

A tales argumentos, suficientes por sí, se une el hecho sabido de que la zona es, además, parte a una escala geográfica más amplia del Gran Corredor Ecológico del Sur de Europa: Sierras del norte de Portugal-Cordillera Cantábrica-Pirineos- Macizo Central-Alpes Occidentales, en cuyo Plan Estratégico y Directrices se citan como grandes amenazas a su conectividad la pérdida de la diversidad de paisajes y el efecto barrera que suponen los parques industriales eólicos, el fracking y sus infraestructuras de acceso, transformación y transporte de la energía generada.

Tiene todo lo anterior una importancia tal que exige, por sí solo, una nueva tramitación, con la más amplia información y debate público, a los fines de determinar y decidir acerca de lo solicitado por nosotros.


QUINTA.- Efectos de la implantación de grandes parques eólicos industriales en el territorio.-
En la pág. 132 del Doc. 1 de la Memoria del PGOU se dice que “la posible implantación de un parque eólico en Valderredible generaría importantes beneficios sociales, empleo, desarrollo del tejido industrial en el municipio e inversiones indirectas”, afirmación que es de todo punto falsa, ya que los parques industriales eólicos, no generan ninguno de tales efectos en la zona en que son implantados y, por el contrario, conllevan negativos impactos socioeconómicos y la destrucción del territorio.

Tan contundente afirmación del PGOU es gratuita, sin ninguna razón que la apoye y constituye una falsedad mecánicamente utilizada por las corporaciones para intentar justificar y dulcificar los dañinos impactos de las muy agresivas infraestructuras eólicas, mostrando una seria tesis realizada en Galicia que tales instalaciones industriales no generan desarrollo rural sino, al contrario, gran daño socioeconómico sobre el territorio en que se implantan, limitando las posibilidades de otras actividades en el mismo, como la agrícola, ganadera, cultural, deportiva,... o el turismo rural, con lo que se anula tan falsa y dolosa publicidad, lo que no ha sido evaluado ni en el PGOU de Valderredible, ni en el PSECantandria 2014-2020 ni, aún menos, en el inexistente PROT, que debiera haber sido la base de la planificación regional desde hace dieciséis años.

Sin ánimo exhaustivo, entre tales dañinos impactos, podemos destacar:

1.      Ocupación y deterioro de gran superficie del territorio con mamotretos de 175 m de altura, kms. de pistas, líneas de alta tensión, subestaciones transformadoras,…

2.      Injustificada e injusta usurpación de montes comunales por consorcios eléctricos, impidiendo los usos tradicionales.

         
3.      Devaluación del territorio, que sentencias judiciales en Francia y Países Bajos han evaluado entre el 28 y el 46 %, según la cercanía de los parques, llegándose incluso a imposibilitar de venta de las viviendas situadas en la zona.

4.      Desmoronamiento de los ingresos locales de la Administración por la citada devaluación, la no rehabilitación de lo construido y la falta de nueva edificación.

5.      Descenso del turismo, estimado en los estudios en un 15-20%,

6.      Creación de muy poco empleo -sólo temporal para la implantación- y ocupado por personas generalmente ajenas al territorio dañado.

El atropello eólico no hace, pues, que crezcan empleo, tecnología, calidad de vida,…, pues se trata de una industria agresiva con la que las grandes corporaciones se limitan a generar -para venderla cara en su beneficio- energía eléctrica que, diga lo que diga el reclamo, además no es “energía verde limpia.

Rechazamos  tan nocivas estructuras industriales porque 1) son ilegales, 2) es falso su disfraz de “verdes”, 3) es incontrolado el poder de grandes multinacionales, bancos e intermediarios especuladores que las manipulan, 4) los proyectos nos son impuestos, sin información ni debate previo y 5) el ciclo de vida de tal energía -insegura y, por ello, exigente de una doble generación de garantía- usa recursos no renovables, como hormigón,  estructuras metálicas, cobre, lantánidos, aceite,…, lo que, junto a los daños que causan los molinos, pistas, líneas de alta tensión, subestaciones,…, aniquila la vida en el territorio afectado.

Por ello y por lo argumentado en anteriores escritos, nos oponemos incluso a la mínima posibilidad de implantar infraestructuras eólicas en el territorio de Valderedible.


SEXTA.- Intervención del Arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren en la redacción del PGOU.-
Especial y más que grave, indiciaria de posible corrupción, es la participación, en esta y otras normas del planeamiento regional -participación que pedimos se investigue en el fono y las formas- del Arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren que, como es muy fácil comprobar, está sólidamente unido a actividades muy dudosas, en trámite judicial de investigación, de "la trama Gürtel" en la Ciudad Financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte, Centro Botín,...), actividades que demandan ser investigadas por sus más que posibles repercusiones penales, siendo, por otra parte, innecesario recordar la importante presencia de dicho Banco Santander -directa y financiera- en el pretendido -y hasta ahora ilegal- desarrollo eólico en Cantabria, habiendo llegado a ser beneficiario de un lote en el, reiteramos, ilegal Concurso eólico.

Todo ello exige, por sí solo, el reinicio del trámite del PGOU, más información y debate público, a los fines de determinar y decidir acerca de lo señalado, por lo que,


Por todo ello,SOLICITO DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA que tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que, con relación a la aprobación definitiva del PGOU de Valderredible, en él se efectúan, dándose a todo ello una tramitación ajustada a Derecho y teniendo por pedido que, por las razonas expresadas y, en especial, poe sus irreversibles consecuencias, NO SE TRATE o, de modo alternativo, SE DENIEGUE SU APROBACIÓN DEFINITIVA, teniéndosenos por parte en el expediente y notificándosenos, por tanto, cuanto al respecto en el mismo se acuerde.
En Valdeprado del Río, Cantabria, a once de junio de dos mil dieciocho.


OTROSI DIGO que interesa a nuestro mejor derecho que sea entregada una copia de este escrito a todos y cada uno de los miembros de esa Comisión, por lo que,SOLICITO que se lleve a efecto dicha entrega de una copia de este escrito a todos y cada uno de los miembros de esa Comisión. Lugar y fecha anteriores.