EL YERNO DE FLORENTINO A LA CAZA DE CONCESIONES EÓLICAS EN GALICIA Y CANTABRIA. CAPITAL ENERGY


XORNAL DE VIGO 11.08.2018

Rexeitan unha explotación eólica na Serra do Galiñeiro con capital saudí e do xenro de Florentino Pérez

A Plataforma pola Protección da serra do Galiñeiro reuniuse en asemblea o pasado 2 de agosto para tratar a problemática da ameaza dunha nova explotación eólica na serra do Galiñeiro.

A través do Concello de Gondomar, tiveran noticias da intención de volver implantar un parque eólico nos cumios da serra. Trátase dunha empresa de capital saudí que xa mostrou o seu interese noutros lugares de Galicia, Alfanar Group, e que vén da man da madrileña Capital Energy dirixida polo xenro de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

A asemblea decidiu retomar as mobilizacións e seguir na liña de rexeitamento a calquera proxecto que supoña “a destrución dos valores da serra”. Tamén abordou a problemática dos incendios, xa que “dez meses despois dos fatídicos lumes, aínda as Comunidades de Montes seguen paralizadas no seu traballo de restauración por falta de autorización de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia”.

“NON É LIMPA A ENERXÍA QUE DESPOSÚE DA PROPIEDADE DO TERRITORIO AOS SEUS LEXÍTIMOS DONOS E LLO ENTREGA A MULTINACIONAIS”

A Plataforma seguirá loitando ante calquera proxecto de agresión tal e como expresou na última manifestación celebrada en Compostela o pasado mes de xuño contra a megaminaría: “Que o monte estea queimado e degradado non pode ser desculpa, nin razón, para facilitar a implantación de proxectos aínda máis agresivos que o lume”.

“Estamos a favor das enerxías renovables sempre que sexan limpas, isto é, que exista unha planificación do sector da enerxía eléctrica no país, non da ocupación de máis e máis territorio sen xestión consciente, sen ter en conta os excedentes de produción que xa hai, sen respectar nin facer unha valoración dos lugares onde se colocan os parques”, aclaran.

Porque, para a Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro, “non é enerxía limpa a producida por empresas que especulan coas concesións dos polígonos eólicos, que utilizan esas concesións para vender os dereitos sen ser usados e negociar con eles como con calquera outro produto”.

“Non é enerxía limpa a producida por aeroxeradores que non funcionan a tempo total, porque teñen que estar parados ao non haber liñas de evacuación de abondo. Non é limpa a enerxía producida a costa dunha ocupación do territorio que destrúe recursos tan esenciais como a auga, ao abrir pistas e construír cimentacións para cada aeroxerador, non é limpa a enerxía que destrúe recursos tan básicos coma as explotacións madeireiras, gandeiras e doutros produtos que dá o monte. Non é limpa a enerxía que fai desaparecer lugares de interese científico, didáctico e de ocio”, engaden.

“Non é limpa a enerxía que desposúe da propiedade do territorio aos seus lexítimos donos e llo entrega a multinacionais. Non é limpa a enerxía que provén dunha política enerxética que só está ao servizo de intereses espurios”, selan.

A Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro defende que esta serra, ademais de contar nun dos seus cumios cunha fortaleza da alta idade media, declarada Ben de Interese Cultural (BIC) polo Ministerio de Educación no ano 1949, alberga abundante patrimonio arqueolóxico en forma de petróglifos ou mámoas, e é un Lugar de Interese Paisaxístico segundo o Catálogo das Paisaxes de Galicia.

É tamén Lugar de Interés Geológico (LIG) polos altos valores da súa estrutura xeolóxica. Deste xeito, a Comunidade Europea considera “Hábitats de Interese” numerosos lugares da serra nos que se da unha combinación de especies vexetais pouco frecuentes: turbeiras, carrasqueiras de influenza atlántica e outras de ambiente mediterráneo, vexetación asociada á rocha espida ou das covas…

O Galiñeiro posúe tamén varias especies de plantas que son endémicas da península Ibérica, así como certas especies animais que, segundo a Comunidade Europea, son “de Interese Comunitario” (certas castes de morcegos, réptiles e anfibios) e outras especies que denomina a directiva europea “de Protección Estricta” (réptiles e anfibios).

Igualmente, considéranse de alto valor ambiental algunhas aves que aniñan aquí na primavera e outras que pasan o inverno, así como os cabalos do monte, especie que vive salvaxe no noroeste da península Ibérica dende hai miles de anos.

Polo tanto, a devandita plataforma fai un chamamento a todos os grupos políticos de cada un dos concellos que ten territorio na serra para que articulen a protección de Galiñeiro na canle administrativa e política que corresponda.

Así mesmo, apelan a todos os propietarios e propietarias, sexan particulares ou comunais, e por suposto a toda a cidadanía, “para que defendan o que en definitiva é de todos e de todas”.

A eles e elas comunicánlles que a Plataforma “está aberta a quen queira colaborar, e poden poñerse en contacto con nós na web e no correoserradogalinheiro@gmail.com”, para reclamar a protección que a serra “merece e precisa”, para que este monte “poida servirlle de sustento ás vindeiras xeracións e para que no futuro siga a ser lugar de desfrute”.

Por todo isto a Plataforma fará unha mobilización coa celebración da súa VII Andaina este outono, facéndoa coincidir co primeiro aniversario da vaga de lumes de outubro do ano pasado.Faro de Vigo 12.8.2018

Una empresa con capital saudí, detrás del proyecto de parque eólico de O Galiñeiro

La Plataforma do Galiñeiro advierte que volverá a las movilizaciones para evitar los aerogeneradores

Gabino Porto Gondomar 12.08.2018

El proyecto de implantación de un parque eólico en la sierra de O Galiñeiro parece un camino sin retorno, lento pero sin especiales dificultades, toda vez que el entorno está catalogado como espacio natural local, una protección insuficiente para este tipo de proyectos.

La Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro advirtió ayer que están dispuestos a volver a las movilizaciones, toda vez que han tenido noticias de avances en la tramitación del proyecto.

Informan que es una empresa de capital saudí la que quiere montar el parque. "A través del Concello de Gondomar tuvimos noticias de la intención de volver a implantar un parque eólico en las cumbres de la sierra. Se trata de una empresa de capital saudí, que ya mostró su interés en otros lugares de Galicia, Alfanar Group, que viene de la mano de la madrileña Capital Energy dirigida por el yerno de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid", explican en una nota de prensa.

La asamblea decidió retomar las movilizaciones y seguir en la línea de rechazo a cualquier proyecto que suponga la destrucción de los valores de la sierra.

Durante una asamblea también abordó la problemática de los incendios, "ya que diez meses después de los fatídicos fuegos, las Comunidades de Montes aún siguen paralizadas en su trabajo de restauración por falta de autorización de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia". Advierten que la Plataforma seguirá luchando ante cualquier proyecto de agresión, tal y como expresó en la última manifestación celebrada en Compostela el pasado mes de junio contra la megaminería.

Proyectos "agresivos"

"Que el monte esté quemado y degradado no puede ser disculpa, ni razón, para facilitar la implantación de proyectos aún más agresivos que el fuego", aseguran.

Indican que están a favor de las energías renovables siempre que sean limpias, "esto es, que exista una planificación del sector de la energía eléctrica en el país, no de la ocupación de más y más territorio sin gestión consciente, sin tener en cuenta los excedentes de producción que ya hay, sin respetar ni hacer una valoración de los lugares donde se colocan los parques". 

"Porque no es energía limpia la producida por empresas que especulan con las concesiones de los polígonos eólicos, que utilizan esas concesiones para vender los derechos sin ser usados y negociar con ellos como con cualquier otro producto. No es energía limpia la producida por aerogeneradores que no funcionan a tiempo total, porque tienen que estar parados al no haber líneas de evacuación suficientes", añaden.

Miedo en los valles pasiegos Fernando Merodio ALERTA 12-08-2018. Los domingos, cavilar

P.E.Ribota, Berana y Monte Garmas

Miedo en los valles pasiegos
Fernando Merodio
ALERTA 12-08-2018
Los domingos, cavilar

Knut Hamsun, escritor noruego que en 1920 recibió el Nobel de Literatura y sería juzgado como colaborador con la invasión nazi, precedió a Freud al definir al hombre moderno como enajenado, angustiado por problemas propios y agresiones ajenas, la intrincada relación de la psique con el entorno, que hace difícil prever las formas de reacción en el ser humano.
Con extraña claridad recuerdo el vértigo que se me unió al leer, casi niño, una edición encuadernada en tela marrón de Hambre, libro de Hamsun que apreciaba mi padre; aún me genera una aleación de enojo y pena hacia el protagonista con miedo a ser atrapado en una situación de hambre como la del joven de la novela que, para mí, él mismo se generaba; aun siento el batir de aquella irracional sensación de miedo.
Wole Soyinka, nigeriano, primer negro que recibió, en 1986, el Nobel de Literatura, escribió que el mundo se abate en un “clima de miedo”, entre otras causas, por nuestra predispuesta psique, un miedo que si, desde el 11-S, amedrenta a los del lado rico del mundo, a los del otro lado, por ejemplo África, los atenaza siempre y, aquí y allí, vive adherido al de cada uno; un temor coral sin padre conocido, evidente en  especial cuando “el Estado reniega de sus principios y cultiva el cuasi-Estado”, débil, cuarteado, que no gestiona la cosa pública ni la defiende o, quizás aun más, cuando su “autoridad moral” nace de un supuesto secreto superior, una revelación religiosa, tecnológica, económica,..., fábrica de “carne de cañón del ejército del miedo”.
Frente a todo ello, para Hegel el Derecho podía ser sólida base de avance hacia la igualdad, mientras para Foucault también podía ser coartada del más duro uso del garrote y Alain Badiou se preguntaba, ¿de qué humanidad pueden ser cimiento y superestructura el Derecho del sistema capitalista, que elaboran y manipulan los poderosos, o las egoístas reglas del capital, o la usura que gestiona la supuesta universalidad del mercado?, germen de un egoísta miedo tribal, aquí ahora aparatoso.

Evidencia de miedo tribal es lo interpretado el martes, día 7, por todos los alcaldes de los majestuosos valles pasiegos, ¡ay!, en especial los del PRC y el chocante de Penagos, que no informan a los vecinos, los alejan y se enzarzan en interpretar una insoportable bronca partidista sin otro argumento que su triste individualismo local, sin saber de qué hablan y atenazados por el miedo a ser considerados enemigos del "progreso", a molestar a los que mandan, a ser degradados en sus partidos,..., atrofiante miedo que les impide cumplir su primera obligación, defender el muy valioso territorio comunal frente a ¡¡56!! insufribles molinos de casi doscientos metros, líneas, subestaciones, pistas,..., amenaza cierta del gran capital; miedo, entre otras cosas.

Medio Ambiente devuelve otros nueve proyectos eólicos a Industria, que oculta a todos, los trámites. NOTA DE PRENSA 30-07-2018 Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria. INVASIÓN EÓLICA DE CANTABRIA


NOTA DE PRENSA  30-07-2018

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria Medio Ambiente devuelve otros nueve proyectos eólicos a Industria, que oculta a todos, los trámites

Hace poco más de un mes, el 21 de junio los medios de comunicación publicaban que “la Asociación eólica de Cantabria recuerda que existen 25 proyectos eólicos en tramitación que han iniciado su recorrido administrativo en la Consejería de Industria, diez de los cuales han pasado ya a la de Medio Ambiente”, afirmación vagamente ratificada por la Vicepresidenta del Gobierno y el Consejero de Industria. 

Toda vez que, pese a nuestra condición de interesados, no se nos había notificado, el 3 y 4 de julio la Plataforma presentó un escrito en la Consejería de Industria y otro en la de Medio Ambiente solicitando información al respecto. 

De la Consejería de Industria aún no hemos tenido respuesta escrita, pero sí la información verbal falsa del jefe de Servicio de Energía de que no había ningún parque en tramitación. 

Por el contrario, la Dirección General de Medio Ambiente nos ha informado por escrito de que, recientemente y por estar incompletos, no cumplir el PSEC 2014-2020, no incluir la línea de evacuación o ser competencia del Ministerio, había devuelto a Industria, responsable de las deficiencias, 9 expedientes de parques eólicos, 7 de Green Capital Power, S.L., empresa del yerno de Florentino Pérez, 1 de Boreas Tecnología, S.L. y otra de Crossfield Engineering, S.L., de Manuel Huerta. 

Se trataba de los Parques Eólicos: 

· Cerro Alto 9,6 MW (en Campo de Yuso), 

· Bustafrades 36 MW (en Luena y San Pedro del Romeral), 

· Alsa 14 MW (en San Miguel de Aguayo, Campoo de Yuso y Luena), 

· Olea 32 MW (en Valdeolea, Campoo de Suso y Campoo de Enmedio), 

· Cotío 26 MW (en Campoo de Enmedio, Valdeolea), 

· Henestrosas 16 MW (en Valdeolea), 

· Morosos 48 MW (en Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible), 

· Ornedo 18 Mw (en Campo de Enmedio y Valdeolea) y 

· Sierra de Zalama 49,5 MW (en Soba). 


A ellos hay que sumar los P.E. que está tramitando desde Madrid el Ministerio de Transición Ecológica: 

· Garma Blanca de 51 Mw y 

· La Rasa de 51 Mw, en Riotuerto, Miera, Arredondo, Ruesga, Entrambasaguas y Solórzano, promovidos por Green Capital Power, S.L. 


Y los P.E. recientemente solicitados por la misma mercantil en los Valles Pasiegos, en San Roque de Riomiera, Santa María de Cayón, Saro, Selaya y Villacarriedo, 

· Ribota, de 51 Mw, 

· Berana, de 63 Mw y 

· Monte Garmas de 54 Mw, 


Son, prácticamente, un 75% de lo previsto en el PSEC 2014-2020, un total de 

· 13 parques eólicos

· 519 Mw

· 168 aerogeneradores gigantes de 2, 3 ó 4,5 Mw y de 180 a 200 m. de altura. 

Con ello se evidencia que Industria es, por ignorancia o voluntariamente, radicalmente incapaz de tramitar correctamente un solo parque eólico, pues, hasta este momento, Medio Ambiente le ha devuelto por graves defectos legales los 15 que ha intentado tramitar a partir del también ilegal concurso eólico. 

Recordamos que ya en enero de 2016 se le devolvieron 4, El Escuchadero, promovido por Iberdrola y Somaloma-Las Quemadas, Céspedes y La Milla-El Horno, promovidos por EDP Renovaeis. 

Incumple maliciosamente Industria, Consejería que controla Francisco Martín, del PRC del incapaz Revilla, el mismo Consejero responsable, entonces con el PSOE, de Medio Ambiente y las ilegalidades del Concurso Eólico, su obligación, como órgano sustantivo, de revisar todos los expedientes y devolver los incompletos o ilegales, en lugar de remitírselos directamente a Medio Ambiente (órgano simplemente ambiental), con la maliciosa pretensión de cargarle las responsabilidades de su mala gestión y las constantes irregularidades de las empresas. 

A los parques ya citados habría que añadir los adjudicados en el Concurso, que suponemos estarán en "lista de espera", pues no pensamos que renuncien a los gastos de todo tipo -que, quizás, la Fiscalía debiera investigar- tenidos como consecuencia de aquella adjudicación. 

Así pues, con un gobierno radicalmente ineficaz o corrupto, con escasas excepciones, el territorio no urbano de Cantabria está en situación de "alarma roja", por la evidente apropiación -y destrucción- de la práctica totalidad de lo mejor por el capital. 

Pero lo que hay es la división partidista vista en la reunión de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos, el jueves 26 de julio en Selaya, para valorar los impactos y respuesta a los parques eólicos que tramita el Ministerio de Transición Ecológica, del PSOE, de los que, como de todo el resto, la Consejería de Industria, del PRC, no ha informado a los Ayuntamientos, una reunión en la que los Alcaldes siguieron los criterios que, en este momento, tienen sus diferentes partidos: PSOE y PRC (que negocian con las empresas), a favor, PP (que está fuera de las negociaciones), en contra e independientes, suponemos, desconcertados.

Los domingos, cavilar Les queda grande Fernando Merodio ALERTA 22 julio 2018. El poder del CAPITAL verde: GREEN CAPITAL POWER CANTABRIA


Los domingos, cavilar

Les queda grande

Fernando Merodio

ALERTA 22 julio 2018

Gilles Deleuze, filósofo francés (1925-1995), padecía una grave insuficiencia respiratoria que afectaba a los niveles de O y CO2 demandados por su metabolismo, pese a lo cual murió cuando quiso dejando una muy importante obra cuya dificultad hace parecer imposible su lectura y, pese a ello, cuando se cree entender algo de lo que dice, te empuja y acerca a ideas y avíos que sirven para vadear lúcido las peores depresiones o euforias vitales; quizás por ello dicen que hacía filosofía con efectos para y sobre la vida. 

Su dificultad explica que cuando un filósofo joven oyó decir a otro mayor, experto en Deleuze: "A mi ahora, el traje de Deleuze me queda grande", le inquietó qué puede ocurrir para que una idea, actitud, forma de vida,... que nos ha ilusionado se nos haga grande, una inquietud que, aquí ahora, para mí en lo inmediato es más pedestre, ver inerme que a quienes nos dicen gobernar les queda grande y que, al contrario del filósofo, no se dan cuenta o simulan no hacerlo. 

Utilizo lo -poco- que sé de Deleuze para abrir cauces a una cavilación sobre medios y objetivos de la izquierda..., si es que existe, y reflexionar sobre algo esencial, el modo de decidir sobre el mejor uso del territorio, pues es fundamental defenderlo frente al imperialista empeño del capital en usurparlo... para lo que sea.

Llevamos años en que, con la disculpa para desinformados del fingido ecologismo de los agresivos parques industriales eólicos, el capital más imperialista y globalizado, grandes constructoras eléctricas, bancos,... pretende adueñarse gratis de lo mejor de nuestro territorio no urbano, apoyados en el inerte silencio del gobierno de Revilla, su vieja e innoble ideología conocida, sus rancios labarus y flamantes arrontis averiados, para llenarlo de pistas, líneas y subestaciones eléctricas, aerogeneradores gigantes, toneladas de hormigón armado,... que arrasen toda posibilidad de vida humana sostenible.

Llega a Cantabria Green Capital Power, S.L., ¡el poder del capital verde!, vinculada a la familia de Florentino Pérez, el capitalismo más evidente, agente intermediario de planes para más de 350 Mw, unos 120 molinos gigantescos que, con todo lo que les acompaña, arrasarían desde los valles del Sur hasta los pasiegos, lo más hermoso y necesitado de protección de nuestro pequeño territorio.

Frente a ello, hay que actuar con criterios de la vieja tradición marxista, moverse al margen del poder y atravesarlo, tratar de relacionar con lógica lo que se sabe y lo que se quiere, supliendo, lo más urgente, a políticos profesionales a los que, preocupados por sus minucias cotidianas, sus corruptelas y corrupciones, sus identidades, sus grupos y partidos,..., la posibilidad de gestionar y defender el interés de todos les queda grande, muy grande.

NOTA DE PRENSA 19-07-2018 PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA sobre el PROT, GREEN CAPITAL POWER, FLORENTINO PÉREZ y la amenaza eólica en los VALLES PASIEGOS


NOTA DE PRENSA
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Indefensos
Radical ineptitud del Gobierno cántabro
Gravísima amenaza para los valles pasiegos: nadie avisa


Resucita el cadáver del PROT

El pasado viernes, día 6, la Consejería de Díaz Tezanos remitía a la Plataforma el enlace http://www.territoriodecantabria.es/participacion-ciudadana/prot/, que abría el Documento Inicial del PROT, previamente a su envío para la aprobación inicial por la CROTU; explicaba que había sido elaborado, entre 2016 y 2017, en un largo proceso de participación en el que habrían intervenido más de 500 representantes de entidades y expertos, con distintas revisiones y aportaciones técnicas.

No es cierto. Como hemos explicado otras veces, el proceso se desarrolló sin atender casi ninguna de las consideraciones de quienes participaron -nosotros no quisimos- en el simulacro, a los que, como detalle final, tampoco se había facilitado el Documento inicial -¿éste mismo?- que, en enero, se llevó a la CROTU por primera vez, ignorando ahora nosotros si lo que aparece en el citado es el contenido de aquel, conocido por la prensa, presentado ante la CROTU y retirado del orden del día de la sesión de 31 de enero, sin explicar las razones. 

Al parecer, preveía 7 zonas para el “desarrollo eólico”, mientras el enlace se refiere solo a tres, explicadas en 3 páginas del Documento, que utiliza como único apoyo la vieja/necrosada/enterrada “Estrategia Ambiental para el Aprovechamiento de la Energía Eólica en Cantabria”, pobre y caro estudio pagado con dinero de todos y elaborado a la carta por la parte más "gubernamental" de la Universidad, vinculada al consejero Martín y la Fundación Torres Quevedo, con la sola finalidad de encajar en el territorio los 1.400 Mw del Concurso eólico que, tras ser adjudicados, el TS declaró nulo por ilegal. 

Varios años después, el Gobierno vuelve a usarla, aun peor que entonces; propone varios polígonos para aprovechamiento eólico en lugares que la "Estrategia" descartaba por riesgo para las aves, lo que a SEO Birdlife, que hace días se deshacía en halagos en los medios hacia el PROT, no le debe parecer mal, pues no protesta y dice, junto a otros miembros de CORE, que el PROT fue “un proceso ejemplar, abierto, amplio y dinámico” de participación, siendo que el PROT que reaparece es un cadáver nada participativo.


Nuevo frente: aparece Green Capital Power, S.L., vinculada a Florentino Pérez.

Aunque el gobierno lo ignore, hay vida fuera del PROT.

Ayer, la Plataforma era citada a las consultas de la evaluación de impacto ambiental, tramitada por el flamante Ministerio para la Transición “Ecológica”, del PSOE, el partido de Diaz Tezanos, de tres parques industriales eólicos (Ribota, Berana y Monte Garma), de 51, 63 y 54 MW, una subestación eléctrica y varias líneas eléctricas, una a 132 kV, todo ello promovido por Green Capital Power, S.L. -o Capital Energy, que opera como un fondo-, vinculado a la familia de Florentino Pérez, altruista "emprendedor".

Ya advertíamos hace, al menos, casi un año, en septiembre del año pasado, que esa empresa era una amenaza para los valles del Sur (Somballe y Lantueno); sin explicarlo, ha cambiado la ubicación pero mantiene el peligro de destrucción.

Para que todos lo entiendan, son 56 (17, 21 y 18 en cada parque) aerogeneradores gigantes de 3Mw cada uno, líneas eléctricas y una subestación de alta tensión, pistas de rodadura y todas las infraestructuras que precisa esa salvajada, un 24% del total del PSEC y el nonato PROT, que afectarán a cinco municipios: San Roque de Río Miera, Santa María de Cayón, Saro, Selaya y Villacarriedo, vírgenes Valles pasiegos; pero tranquilos, intentarán no afectar a las vistas de la bahía de Santander.

Hemos intentado abrir los documentos que el Ministerio dice facilitarnos y no nos ha sido posible; en cuanto podamos, si podemos, los abriremos y, tras ello y supliendo al gobierno, informaremos. La Administración, siempre da facilidades.

Nota. Se tramita por el Estado -y escapa del control autonómico en el trámite- por ser cada parque de más de 50 Mw (51, 54 y 63) ¿casualidad?


¿Dónde están nuestro gobierno y parlamento?

Diaz Tezanos enredada con el PROT y otros juguetes para "protegernos".

Revilla, por ahí, arreglando el mundo a base de chascarrillos y peloteando a Viesgo, o como ahora se llame, en las Jornadas -a las que, como es lógico, la Plataforma no fue invitada- sobre una transición energética "justa", muy publicitadas en el periódico del Sr. Antoñanzas. Allí anunció una inexistente cita con Josu Jon Imaz, del PNV, de Gas Natural -¿o Naturgy?- y Repsol, actual propietario del perenne cuento chino del salto de Aguayo.

Martín, con el PSOE o el PRC, no quiere ni oír hablar de nosotros, ni está ni se le espera. Pese a sus responsabilidades en el Concurso, al actual caos eólico y a haberlo intentado varias veces, no hemos podido ni hablar con él. 

El parlamento, todos y en especial Podemos, la "nueva política", nos convoca y desconvoca frenético para (no) debatir sobre nuestra peliaguda situación energética; ahora estamos desconvocados y ellos de vacaciones totales; aun con todo, esperamos.

Ya que ellos no se enteran -al menos no se lo cuentan a nadie- de lo que quiere hacer el PSOE desde Madrid (¡ya no está Rajoy para echarle la culpa!) con nosotros, nuestro territorio, nuestro lábaru y nuestro arronti cantabria, podrían, al menos, preguntar a los que, sin estar obligados ni cobrar por ello, se preocupan por conocer lo que ocurre o, al menos, lo intentan, dan todas las vueltas posibles y, desde sus pocos medios -privados- y conocimientos, intentan solucionar el muy grave daño que el dinero y, al menos, su ineptitud causan en nuestro muy amenazado -agredido- territorio.

Iniciada la tramitación de esta solicitud de parques el 12 de abril, hace más de 3 meses, nadie ha informado nada (incumplen el Convenio de Aarhus) ¿lo ignoraba todo el mundo, incluso nuestro gobierno y parlamento? ¿lo ocultan? ¿por qué? Sin duda, habría que investigarlo y depurar las responsabilidades.

VIESGO Fernando Merodio ALERTA 08-07-2018


Los domingos, cavilar
Viesgo
Fernando Merodio
ALERTA 08-07-2018

Simplifico y esquematizo -mucho- ideas, hoy -casi- olvidadas. Marx y Engels decían que los primitivos producían sólo para sobrevivir, la propiedad de los escasos medios de producción era colectiva y las relaciones sociales, de colaboración, lo que conducía al reparto igualitario... o la guerra; sea o no cierto, es razonable y pienso que lo real, con su inmensa complejidad, no está muy lejos.

Analizando esa realidad en 1847, sorprendía que, siendo tantos los trabajadores que, trabajando la naturaleza, producían riqueza, casi toda ésta acabara en manos de los pocos poseedores de los medios de producción y la fuerza de trabajo del resto.

Vieron Marx y Engels en el dinero un instrumento y una mercancía que, como todas, es trabajo humano (mal) objetivado, explicaron que el capital era dinero usado para comprar fuerza de trabajo y medios de producción, siendo capitalistas quienes a partir de tal dinero y compras obtenían plusvalía -diferencia entre lo empleado en comprar y lo obtenido a partir de ello-, constatando que el capitalista actúa siempre igual: más dinero, más compra de fuerza y medios, más plusvalía, más…, eterna espiral generadora de explotación del hombre por el hombre y lucha entre la clase que explota (capitalista) y la explotada (trabajadora), lucha que para acabar con la opresión exige emancipar a toda la sociedad, no solo a los trabajadores. Hoy, difícil.

Canon. Viesgo es una empresa eléctrica, prestamista de un servicio hoy vital, que, al alardear de cántabra, genera aquí una cierta simpatía, siendo la realidad otra, pues, nacida en 1906 como Electra de Viesgo -una central hidráulica en Puente Viesgo y la línea de 25 kilómetros que la unía con Santander-, tuvo un cierto desarrollo por toda España y una inusual vida societaria desde que en 1983 la adquiría Banco Santander, pasando a Endesa en 1991, a Enel, grupo italiano, en 2002, a la multinacional E.On en 2008 y a dos fondos de inversión de no se sabe qué y dónde en 2015, que ahora venden un importante 25%, incluido el salto de Aguayo, a Repsol,... lo que la aísla de Cantabria, donde ya no tiene infraestructuras relevantes.

Tantos cambios de titularidad, con importantísimos desplazamientos económicos, parecen meras operaciones especulativas, de las que no sabemos nada y en las que los de siempre obtienen, mediante la (con)fusión del capital industrial -directamente vinculado a la explotación de la fuerza de trabajo y la propiedad de los medios de producción-, y el financiero -que obtiene sus beneficios en dinero del dinero-, dando así fuerza a la muy dañina oligarquía.

Si en Viesgo hay sindicatos, quizás pudieran explicarnos lo que sepan o, si no los hay o no saben nada, nos lo podría explicar Revilla, que dice saberlo todo; que sean datos ciertos que, difundidos y debatidos, hagan que incluso los niños piensen.

El CATÁLOGO DE PAISAJES RELEVANTES OTRO PARIPÉ


Ecologistas en Acción critica que el Catálogo de Paisajes Relevantes excluye zonas de "altísimo valor" 

EUROPA PRESS 29.06.2018

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha denunciado que el Catálogo Regional de Paisajes Relevantes, "inexplicablemente", ha excluido zonas de "altísimo valor" paisajístico "sin que haya tenido ninguna respuesta que sirva como justificación válida". 

En un comunicado, EAC ha recordado que la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha finalizado la elaboración inicial del Catálogo Regional de Paisajes Relevantes tras dos años de trabajo, abriéndose la posibilidad de que cualquier persona o entidad haga aportaciones que lo complemente. 

En este sentido, EAC ha lamentado que se hayan dedicado dos años e "infinidad de recursos económicos" a la elaboración de este "precario" Catálogo inicial, en el que han participado numerosos profesionales, y solamente se disponga de un mes de plazo para las aportaciones públicas. Por ello cree que la "ya constatada precariedad" del Catálogo, unida a la casi "imposibilidad temporal" de hacer aportaciones al mismo, convierten este instrumento en "deficiente desde sus inicios". 

EAC ha presentado recientemente un listado de casi cien paisajes "de gran relevancia" que han sido "olvidados" en este Catálogo, considerando que posiblemente queden muchos más por tenerse en cuenta. Uno de los espacios excluidos es la franja costera que se extiende desde Tina Mayor hasta la playa de Santa Justa (Ubiarco), en la que solamente se han incluido determinadas zonas ligadas a núcleos urbanos. Este es uno de los "múltiples ejemplos" que ilustran esta "desatención por los enclaves más valiosos de Cantabria", aún a pesar de que su extensión abarca, en este caso, casi la tercera parte de su costa. 

Otros espacios relevantes que han incluido los ecologistas en el listado son, por ejemplo, la Sierra del Escudo de Cabuérniga, Monte Corona, Monte Aa, Monte Canales o la costa de Sonabia hasta Castro Urdiales. EAC también ha censurado que el Catálogo se haya elaborado sin haber iniciado la redacción de un reglamento que asegure su conservación, regule sus usos, ni considere aspectos relacionados con su revalorización, recuperación y difusión. 

La inexistencia de este soporte legal convierte al Catálogo "en una mera recopilación de paisajes, válido únicamente para publicaciones diversas, pero de completa ineficacia de cara a su gestión", ha advertido. Por todos estos motivos, EAC ha instado a la Administración a que comience a elaborar este reglamento de paisajes y haga partícipes del mismo a las organizaciones "que llevan décadas luchando por su conservación".